משולחן המזכירות - צלילה


משולחן המזכירות

א.       אסיפת חברי קב' גבע תיערך ביום ג' 13.1.15, בשעה: 16:30 במועדון (שימו לב לשעה)

 סדר היום:

1.      אישור תקציב אחזקות קב' גבע

(אסיפת קב' גבע היא אסיפת הבעלים של תאגיד האחזקות)

חוברת התקציב – ניתן לקבל במזכירות אצל עדנה (מזכירה טכנית)

פירוט והסבר בדף "משולחן מרכז המשק"

*******************************

מישיבות המזכירות

ב.        בישיבת המזכירות נידונה (פעם שנייה) תוכנית תקציב הקהילה לשנת 2015.

הועלו הצעות התייעלות לגבי סעיפים שונים כשהיעד שהציבה המזכירות הוא הפניית כל חיסכון בעלויות, לטובת השקעות בבניה.

צוות מתוך המזכירות יעבוד עם איציק מור, מנהל הקהילה לבחינת כל פעילות לפרטיה ויגבש הצעה כוללת.

בנוסף, יערך דיון בתוכנית השקעות בקהילה, לאחר שכל יחידה הציגה בפני מנהל הקהילה את בקשתה להשקעות .

רק בתום כל דיוני המזכירות, הן בתוכנית ההתייעלות והן בתוכנית ההשקעות, תובא לדיון באסיפה הצעה כוללת לתקציב קהילה  ותוכנית השקעות 2015.

שבת שלום, צלילה לקס

מופיע בעלון:
תגובות לדף