משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

   א. תוצאות המשאל – 26.12.2014

1.      התקבלו למועמדות בקב' גבע: גלית ויותם אורן, אנדרס מירנדה, אביב פורת

2.      לא התקבלה בקשת חברים להחיל " מענק לימודים בגין הורים", באופן רטרואקטיבי, על חמישה בנים/בנות, עד גיל 30, שלא קבלו את המענק.

(נגד – 128, בעד – 71, נמנע – 6)

*********************

ב.            אסיפת קבוצת גבע נערכה ביום ג' 30.12.2014

סדר היום כלל: הקמת ועדה לטיפול בבעלי צרכים מיוחדים בקב' גבע.

-                     מסמך הגדרה לוועדה.

-                     הגדרת תפקיד המרכז.

-                     הצעה לאיוש הוועדה.

הנושא יובא למשאל ביום שישי 9.1.2015

שבת שלום

צלילה לקס

*************************

 

שתהא 2015 שנה טובה

מופיע בעלון:
תגובות לדף