מענק לימודים - קבוצת חברים

מענק לימודים

בתאריך: 22.11.14 אושר בהצבעה בקלפי מענק לימודים (השכלה על תיכונית) לכל בן/בת גבע בגין הורים.

אנו קבוצת הורים לחמישה נערים עד גיל 30 פנינו למזכירות לאחר ההצבעה שאושרה בקלפי בכדי לממש את זכאותנו ולעזור לילדנו בתחילת דרכם החדשה.

ברוב תדהמה קבלנו תשובה שלילית הכך אנו מכבדים את החלטות האסיפה / קלפי?

לצערנו נדרשנו לפנות אליכם חברים בשנית.

בפרסום המזכירה בדף גבע מס' 2140 מתאריך: 14.11.14 נכתב:

"מענק לימודים" (הצעת המזכירות)

 (הערה: ההצעה למענק הלימודים הנה במסגרת הסדרי צעירים)

א.    מענק לימודים ניתן בגין הורים לכל בן גבע

ב.     מועד קבלת המענק הוא מועד הסיום הרשמי של שירות החובה. כיום שנתיים (לבנות) ושלוש שנים (לבנים)  מתאריך הגיוס שקיבל כל אחד, גם אם לא שרת שרות צבאי/לאומי.

 

מתוך פרסום ברורה כוונת המזכירות כי בהגיע גיל הבנות לגיל 20 והבנים לגיל 21 ועד גיל 30 ניתנת הזכות לממן לימודים לילדנו.

בעידן בו אנו נמצאים עם כלל השינויים שאנו עוברים בגבע יותר ויותר שירותים וצריכה מופרטים ויוצא מכך שאין ביכולתנו לעזור לילדנו, לתת להם יד לעזרה ואחת החשובות מהן הוא נושא ההשכלה.

 

לסיום: אנו פונים אליכם בהצבעה חשובה זו מדובר בחמישה בנים בסה"כ לקיבוץ זו איננה הוצאה שלא יוכל לעמוד בו וגם לא יבוא על חשבון דברים אחרים, לנו ההורים זו הוצאה כבדה וחשוב לנו לעתיד ילדנו.

 

תודה על התמיכה

מופיע בעלון:
תגובות לדף