זו דעתי - רוחלה רז

זו דעתי

בעקבות האסיפה בנדון: קבלת מועמדים לחברות בקבוצה

בהדגשה – מועמדים חייבים לגור בגבע בשנות מועמדותם. כולל גם בנים שרוצים לחזור לביתם.

המועמדים לחברות חייבים לחיות איתנו בכל שטחי חיינו בטוב ובנשיאה בעול, בקיום כל התקנונים ולמידה קרובה ומעשית בהלכות חיינו. גם בנים חוזרים, יכירו מחדש את אורחות חיינו, ויביאו את רצונם לחיות איתנו, במסגרת חיינו המשותפים, עם החובות והזכויות. וברוכים החוזרים אך ורק אחרי שמלאו את שנת הימצאותם ממש בתוך גבע.

הדבר חייב להיות מודגש וברור לשני הצדדים.

אדם שרוצה בצורת חיים זאת, חייב לדעת ולהבין היטב את מנהגיה ודרכי הגשמתם ומשמעותם. ורק לאחר שישהה בתוכנו זמן שקבענו, יחליט אם הוא בא אלינו, וגם אנחנו נחליט ונוכל להגיד בלב שלם, ברוך הבא

רוחלה רז

מופיע בעלון:
תגובות לדף