ריכוז ועדת בעצ"מ

הגדרת תפקיד -  ריכוז ועדה לבעלי צרכים מיוחדים (בעצ"מ)

1.מבוא

באחריות מרכז הועדה ,ניהול  וריכוז מערך הטיפול בבעלי צרכים מיוחדים, כפי שהוגדרו במסמך

הוועדה.

2.תפקיד ותחומי עיסוק

2.1.כינוס הועדה אחת לתקופה או כשנדרש ולפחות אחת לחודש וחצי, לעדכון מצב כלל המוגדרים כבעצ"מ והטיפול הנעשה עבור כל אחד. רישום פרוטוקולים ותיוק.

       2.2.איתור ומיפוי בעלי צרכים מיוחדים בגבע. בניית תיק אישי לכל בעצ"מ ועדכונו מעת    לעת.

      2.3.מתן קשר אישי, כתובת, לכל בעצ"מ ומשפחתו בקיבוץ או בהסדר חוץ קיבוצי, לעניין צרכים ייחודיים, שילוב בקהילה ו\או בעבודה. על ידי מינוי מלווה או צוות מלווה.

      2.4.עזרה וטיפול במענה בריאותי ציוד ודיור, המותאמים לכל בעצ"מ על פי המלצת הועדה הממונה ובעלי המקצוע בתחום ובכפוף לתקציב הוועדה.

2.5.עזרה וטיפול בשילוב הבעצ"מ בחיי הקהילה, לאלו הנמצאים בגבע או דאגה לכל מחסור לאלו הנמצאים בסידור חוץ קיבוצי.

2.6.מינוי אפוטרופוס, היכן שנדרש ובעדיפות, מתוך חברי הקיבוץ.

2.7.קשר עם מקום שהיית בעצ"מ בסידור חוץ קיבוצי, משפחתו או הבעצ"מ עצמו באין משפחה או מלווה.

2.8.דיווח על כל שינוי במצב בעצ"מ והמשתמע מכך לעניין תקציב, טיפול, ציוד, מבנה וכיוצ"ב וקבלת החלטה בוועדה על המשאבים הנדרשים.

3.סמכויות

        3.1.קבלת כל חומר ענייני ורלוונטי לבעצ"מ מכל מקור שהוא, לרבות: מזכירות, מש"א, עובדת סוציאלית, מרפאה, מקום העבודה, רשויות מדינה ועוד.(נדרש ויתור על סודיות לקבלת המידע)

         3.2.ניהול התקציב וכלל המשאבים ממקורות פנים וחוץ.

        3.3.מינוי מלווה לבעצ"מ או החלפתו באחר.

         3.4.הפניית נושאים שבתחום לכל גורם בקיבוץ ומחוצה לו, בהתייעצות עם הועדה וגורם מקצועי, אחד לפחות.

4.כפיפות

4.1.מרכז הועדה כפוף למזכיר.

5.היקף משרה וקדנציה

5.1. היקף משרה, כיום בשבוע. בעת הצורך אף יותר מכך ובאישור מש"א.

5.2.אישור מינוי ע"י האסיפה/קלפי.

5.3.תקופת כהונה – ארבע שנים עם אפשרות להארכה.

5.4.בחירה לקדנציה נוספת לפי עקרונות לבחירת בעלי תפקיד.

6.כישורים לתפקיד:

6.1.ניסיון ויכולת ניהול – בתחום הפרט.

6.2.יכולת עבודה עצמאית ויוזמה ברמה גבוהה.

6.3.תודעת שירות ותקשורת בין אישית גבוהה.

6.4דיסקרטיות.

6.5.לימודים רלוונטים לתחום. – רצוי.

6.6.הרגשת שליחות ותודעה לחשיבות הנושא.הוא/היא/הם/ הכי מתאים/מתאימה/מתאימים לתפקיד!

מופיע בעלון:
תגובות לדף