מדברי הרב קוק

מדברי הרב קוק

צריך שכל איש יידע ויבין

שבתוך תוכו דולק נר

ואין נרו שלו כנר חברו

ואין איש שאין לו נר

וצריך שכל איש יידע ויבין

שעליו לעמול ולגלות

את אור הנר ברבים

ולהדליקו לאבוקה גדולה

ולהאיר את העולם כולו.

צריך שכל איש או אישה ידע ויבין

שבתוך תוכו דולק נר השמחה.
ואין נרו שלו כנר חברו

וזה מאיר את אישיותו המיוחדת.

אין אדם שאין לו נר שיוכל להאיר לזולתו.

כל אדם צריך לעמול ולהשתדל להאיר את אור הנר ברבים
להדליקו באבוקה גדולה

לנסות להיות מלאך לרגע אחד בשביל אדם אחר

ולהאיר את העולם כולו בשמחה ואחווה.


זריחה בגבע                          צילום: אבשי בן-יהודה
מופיע בעלון:
תגובות לדף