משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות


אסיפת קבוצת גבע נערכה ביום ג', 16.12.14.

סדר היום כלל:

1.      דיווח על הצטרפות מועמדים לגבע: אביב פורת, אנדרס מירנדה, גלית ויותם אורן.

ההצבעה לאישור המועמדות תיערך במשאל ביום שישי, 26.12.14.

2.      דיון בבקשת חברים להחיל מתן מענק לימודים בגין הורים, לחמישה צעירים עד גיל 30.

ההצבעה בנושא תיערך במשאל ביום שישי, 26.12.14.

3.      הסדר נסיעות לביקור בנים/הורים בחו"ל – נערך דיון.

לבקשת חברים יוחזר הדיון למזכירות לברור אחד הסעיפים בתקנון שעורר מחלוקת רבה.

לאחר סיכום עם המזכירות יובא התקנון מחדש לאסיפה ולמשאל.

מישיבת המזכירות 16.12.14

המזכירות דנה (דיון ראשון) בתקציב הקהילה לשנת 2015.

הדיון כלל סקירה מפורטת של המערך הכולל, בהקשר עם השינוי המבני שנערך בגבע, המפריד בין קהילה לעסקים.

מבנה זה יוצר קהילה ללא חובות  וחובת התנהלות מדוקדקת על בסיס תקציב מתוכנן.

מקורות הקהילה  הם: שכר עבודה, עבודת חוץ, גמלאות וקצובות ממקורות חוץ, עסקי קהילה ודיבידנד שיועבר אליה מאסיפת האחזקות המאגדת את כל עסקי קב' גבע. (התאגידים).

בדיון נכחו: רענן, יהודה בכר ואלי מזרחי שהרחיבו את הידע ותרמו להבנה.

זהו דיון ראשון בסדרת דיונים שתכלול בהמשך, דיון פרטני של מנהל הקהילה עם רכזי כל פעילות במגזר הקהילתי.

התקציב, הצעות שיועלו וקביעת סדרי עדיפויות לגבי נושאים תקציביים יובאו לדיון ציבורי בדצמבר וינואר 2015, עד לגיבוש ואישור התוכנית הסופית והמחייבת של 2015.

שבת שלום

צלילה לקס, מזכירה

************************

מזל טוב

לצלילה ואברהם לקס

לאשרה ועמית ברק

ולכל המשפחה להולדת

הנכד - הבן

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף