פני גבע לאן / סמדר פרנס

פני גבע לאן

לחברים שלום,

חג גבע זו הזדמנות חגיגית לשתף בנעשה במסגרת צוות ההיגוי.

צוות ההיגוי הרחב התפזר לארבע קבוצות עבודה:

1.     צוות בטחון סוציאלי וערבות הדדית

2.     צוות פרסה

3.     צוות שירותי קהילה

4.     צוות לשיוך פירות נכסים

קיימנו מספר מפגשי עבודה במסגרת הצוותים שבמסגרתם בחנו את השיטה הקיימת היום, מנגד נחשפנו למבחר מודלים אחרים המתקיימים בקיבוצים מגוונים.

כמו – כן , במקביל לעבודה בצוותים, קיימנו מספר מפגשי למידה משותפים. המפגשים התמקדו במנעד האפשרויות העומדות על הפרק בעת דיונים על שינויים והתאמות של אורחות החיים.

למדנו שנצבר ניסיון רב במהלך שני העשורים האחרונים, התפתחו מודלים שונים והפתרונות מגוונים מאוד.

בדיונים נפרשו האפשרויות השונות העומדות בפני מקבלי ההחלטות – חברי הקיבוץ.

הוזכרה המערכת החוקית במסגרתה אנו פועלים, תקנון האגודה, תקנות הסיווג ועוד.

בתחומי השיוך:  מגוון ההסדרים נע בין שיוך קנייני מלא, שמשמעו העברת זכויות ישירות באמצעי הייצור ובמרכיבי רכוש שונים לידי החברים (בדרך של יצירת תאגידים והקצאת מניות), לבין אפשרויות שונות של קבלת זכויות בפירות הנכסים תוך שמירה על בעלות משותפת מלאה של האגודה השיתופית על אמצעי הייצור שלה ונכסיה. החלופה הראשונה כמעט ואינה מתבצעת כיום בקיבוצים

בעקרונות עליהם סוכם בגבע (על סמך קבוצות השיח)– הכוונה לשמר את הבעלות המשותפת. הצוות שעוסק בזה מכוון לכך. הדיונים נסובים סביב מגוון תחומים: אופי ההקצאה של הזכויות בפירות הנכסים, אופן חישוב הערך שמיועד לחלוקה לחברים, אופי המחויבות (מעין אגרת חוב שהקיבוץ מקצה לחבריו) ועוד.

נחשפנו מעט  למגוון האפשרויות של שיוך בתי חברים. מגוון אפשרויות התרחב  לאחרונה עם כניסתה של חלופת שיוך חדשה, בהובלת איתן ברושי והתנועה הקיבוצית, לצד פתרונות של שיוך קנייני ישיר של החברים בבתיהם מול רשות מקרקעי ישראל, שיושם בקיבוצים רבים.

חשוב לציין שהרלוונטיות של שיוך קיימת רק אם הקיבוץ משנה כיוון ובוחר לצאת לדרך של קיבוץ מתחדש.

סוגיית ההתפרנסות שלובה בסוגיית שירותי הקהילה: גם בתחום זה נוצר מנעד רחב של אופציות, הן בשל הניסיון הרב שהצטבר, והן נוכח העובדה שקיבוץ גבע יוצא לדיונים במצב כלכלי איתן יחסית: פנסיה ראויה הצבורה חברים, קופות גמל אישיות ועוד. סוגיית ההתפרנסות שלובה וקשורה למערך השירותים הניתן ומידת הפרטתם.

חלק משמעותי מהיכולת לקיים מערך שירותים ראוי, נשען כיום על היכולות הכלכליות הכלליות של גבע ולאו דווקא על יכולת ההתפרנסות האישית.

ניתן ליצור מודלים הנשענים על שכר מלא ורכישה של כל מכלול השירותים לרבות חינוך ובריאות, יחד עם רשתות ביטחון סבירות, מחד גיסא, ( מה שכראה לא עומד על סדר היום של קיבוץ גבע.) ומאידך, עומדות אופציות שכוללות מוטיבציה תלויית שכר, תוך שמירה על מערכות ציבוריות משותפות (המבטאות ערכים משותפים מוסכמים, כגון ערבות הדדית, בריאות, סיעוד  ואחרים) , שנשענות על ההון המשותף כפי שזה קורה היום.

במסגרת הדיונים הוזמנה גם מאיה שפיר, רכזת הזרם השיתופי. על פי דבריה, עיקר שימור המשכיות השיטה השיתופית תלוי ברצונו האמיתי של הציבור. על ההנהלה וההנהגה להיות מחויבת לעניין זה ולפעול ללא לאות לשמירה על ערכים אלה בדרכים שונות, לקיים שיח ציבורי ושיח בתוך הפעילויות / ענפים / עסקים שעוסק בשאלות של שמירה על ערכים אלה. ללא רצון עז ומוסכם לשמר את השיתוף והשוויון ותחזוקה ניהולית אדוקה וחזקה, אין לשיטה השיתופית יכולת קיום.

 

במפגש הלמידה האחרון נגענו בנושא הקליטה והצמיחה הדמוגרפית. התקיים שיח סביב שאלת חזרת הבנים. קיבוצים רבים עוסקים בשאלה זו ועם "התחדשותם" התחדשה גם  חזרת הבנים הביתה. מניסיונם ניתן ללמוד כי  שונים הם אלה שירצו להצטרף לקיבוץ גבע בהיותו שיתופי, ואלה שירצו להצטרף בהיותו מתחדש.

 

עוד דרך ארוכה לפנינו.. אך הכיוון בכל צוות מתחיל להתבהר.

בקרוב, לאחר שהצוותים וצוות ההיגוי הרחב, יגיע לידי גיבוש מודל / הסדר מגובש ומוסכם לגבי כלל התחומים שנסקרו לעיל, יובאו ההצעות לדיון ציבורי רחב.

חג שמח,

בשם צוות פני גבע לאן

סמדר פ.

מופיע בעלון:
תגובות לדף