מנהל קהילה - איציק מור

 

לחברי גבע  חג שמח!

עם הגעה לגיל 93 לרוב אומרים "לשיבה טובה" אך בקבוצת גבע נראים ניצנים צעירים של קליטה והתחדשות.

הנושא המרכזי בו נעסוק בדיונים השנה הינו "פני גבע לאן".

החל משנת 2015, בשונה משנים קודמות, תנוהל הקהילה בגבע תוך הפרדה בין תזרים העסקים לתזרים הקהילה.

בהסכמת המערכת הבנקאית חובות קב' גבע יוטלו על התאגידים והקבוץ/קהילה, יישאר ללא חובות כלל.

תזרים המזומנים יהיה סגור ותקציב הקהילה יתוכנן בהתאם להכנסותיה (שכר עבודה, תגמולים למיניהם וכד')  ויכולת העסקים להעברת דיבידנדים לקהילה.

כתמיד, סדר העדיפויות יקבע במזכירות ולאחר מכן יובא לאסיפה.

בשנה האחרונה עסקנו במספר נושאים:

גמר בניית שכונת הדרים אשר כלל פיתוח סביבתי, נמשיך בפיתוח בשנה הקרובה.

איחוד כלבו המרכולית כמרכז קניות נוח ונגיש לחברי גבע.

הפרטת המזון,עם דגש על שיפור באיכות המזון, בהיצע המגוון וכפועל יוצא שיפור בתקציבי חברים.

שיפור בענף הרכב- החלפת כלי רכב ישנים בחדשים יותר, הכנסת תוכנת ניהול מתקדמת וחיוב בגין זמן השימוש ברכב.

תהליך שיפוץ דירות וקידומו גם בשנה הבאה.

עומדים בפנינו אתגרים רבים, אך אנו בטוחים ביכולת הקבוצה והחברים לעמוד בהם. זאת, במקביל לעבודה מתמדת בשיפור רווחת החבר והגדלת המקורות הכספיים העומדים לרשות הקהילה למימוש יעדים שנציב לעצמנו. 

בברכה, איציק מור

מנהל קהילה קבוצת גבע

בימים הקרובים נפיץ לחברים סקר שביעות רצון על ענף המזון.

על סקר זה הוחלט בענף המזון ואושר במזכירות .

החברים מתבקשים למלא את הסקר ,על מנת שנוכל לנתח אותו וישם את המסקנות שיעלו מהסקר 

תודה על שיתוף הפעולה

הנהלת ענף המזון

מופיע בעלון:
תגובות לדף