משולחן מרכז משק - רענן פרנס

משולחן מרכז משק חג העלייה ה- 93 ...

בשבועות האחרונים אנו עוסקים בסיכומים כלכליים של תשעת  החודשים שעברו ובבניית תקציב לשנת 2015.

זו השנה הראשונה שאנו מיישמים את מבנה התאגידים החדש, המפריד בין הקהילה לעסקים. ניהול התאגידים מחדד ומציף את הקשר והשייכות של ההוצאות השונות לפעילות אותה אנו מודדים ומחדד דיונים בין המנהלים. פעילויות שונות שהשתרבבו ל"עסקים" חוזרות לקהילה ומאתגרות אותנו כחברה בדילמות הנוגעות להוצאות משותפות ומידת הרצון להמשיך ולקיימם.

אנו נדרשים להגדיר מהו ענף המוגדר כמחולל הכנסה ומהו ענף המוגדר – למתן שירות.

בשנים האחרונות נתמכת הקהילה יותר ויותר על עסקיה ופחות על התפרנסות חבריה ומקורותיה שלה. מצב לא בריא זה, שוחק את ההון העצמי ופוגע בחוסנם הכלכלי של תאגידי גבע. עלינו לפעול במשותף לצמצם את תלות הקהילה ברווחי התאגידים,תוך חיזוק ופיתוח ההון האנושי שלנו .

את שנת 2014 אנו עדין לא מסכמים אבל יכולים להעריך את ביצועיה על פי דוחות 9 החודשים, בהתחשב בביצועי אוקטובר ונובמבר.

בקרה- עסוקה ביישום תוכנית אסטרטגית מקיפה, עליה הוחלט לפני מספר חודשים, זהו אתגר גדול ומשמעותי לצוות ההנהלה ולדירקטוריון.

באשר לתוצאות העסקיות, היקף המכירות דומה לשנת 2013 ונמוך משמעותי מהתכנית, הרווח הנקי אף הוא נמוך בהשוואה לשנת 2013, בעיקר בשל הוצאות חד פעמיות ולקוח גדול שפשט את הרגל.

כדי לתרום להעברות הכספיות העתידיות ולאזן את מקורות הקהילה, כל חבר שיכול לתת כתף ולהצטרף לבקרה יתקבל בברכה.

מכון שקדים, פעילות המכון הסתיימה. השנה טיפלנו בפחות פרי משנה שעברה, היבולים באזורינו נמוכים ב -22% לעומת דאשתקד.

בסוף נובמבר סיכמנו את הפעילות במסיבה המסורתית של הלקוחות והמגדלים, שהביעו שביעות רצון מהשרות שאנו מספקים .

אנו פועלים לחיזוק יחסי האמון ויצירת תחושת הוגנות ויציבות לשימור היחסים עם המגדלים והסוחרים.

התוצאות הכלכליות נמוכות במעט משנה קודמת, אנו עדיין מתמודדים עם החזר ההשקעה של הקמת המכון. גרעין העובדים העיקרי ממשיך לטפל, לשדרג ולתחזק את המכונות, כך שבתחילת העונה הבאה נהייה ערוכים לתת את השרות המיטבי.

תאגיד החקלאות- פעילות המרכזת את כלל ענפי החקלאות: גד"ש, מטעים, רפת , דיר ולול.

גד"ש-  פעילות דומה בהכנסות וברווח הנקי למול שנת 2013 וזאת למרות שנת הבצורת ואי יכולת לממש תוכניות גידולי סתיו, בגלל שסיימנו את מכסת המים מוקדם מהמתוכנן.

המחירים הגבוהים בתבואות איזנו את תמונת הרווח.

מטעים-  יבול השקדים נמוך כמו ברוב אזור הגידול שלנו.המחיר הגבוה של הפרי תורם לשיפור הרווחיות.בזיתים יבולים נמוכים כנראה בשל שנה סירוגית. זהו גידול משלים לגידול השקדים, הן מבחינת עיתוי הורדת הפרי והן מבחינת השימוש בציוד המכני. את פרדס המינואלה באבלק עקרנו ובמקומו ניטע זיתים. המגמה בענף, להתמקד בשני גידולים אלו ולהתמחות בהם.

בנוסף הצטרפנו לתאגיד בתוך "משקי עמק יזרעאל" המשלב מספר קיבוצים שמשווקים את תוצרת שמן הזית יחד.

רפת- שנת שיא ביצור חלב: כמעט 5 מיליון ליטר. תנאי הסחר סבירים. לקראת השנה הבאה צפויה ירידה בביקושים הארציים לחלב ובשל כך לא תתאפשר חריגה מהמכסה.  התוכנית צופה ירידה בהכנסות.

בתכנית 2015 נתרכז בשיפורים איכותיים להעלאת החלבון והשומנים בחלב, לקבלת מחירים טובים יותר.

דיר- שיפר משמעותי בחצי השנה הזו בעיקר בגלל מחירי בשר טובים. אנו שומרים על יציבות בכמות החלב המיוצרת. ענף הצאן עבר טלטלה עקב רצון הממשלה לבטל את המכסות אך לאחר מאבק משותף, האיום הוסר לפחות לעת עתה .

לול-  סיימנו מדגר שני תחת הפעילות של אינטגרציית "עוף טוב". הביצועים המקצועיים טובים, מעל לממוצע של האינטגרציה.בשנת 2015, על פי הסדר הענף, אנו מתוכנים לגידול של חמישה  מדגרים בשנה.

מוסך רכב- לקוחות המוסך נחלקים לשלושה: לקוחות משרד הביטחון, לקוחות פרטיים וצי הרכב של גבע.

הפעילות השנה דומה בהיקפיה לאשתקד. ניכרת עלייה קטנה בהכנסות שתי הקבוצות הראשונות וירידה בטיפול ברכבי גבע.

ק.ג. חשמל, חברה בע"מ- חברת חלוקת החשמל אותה מנהל אלדד. לאחרונה החברה התקשרה עם יח"פ– (יצרן חשמל פרטי) לרכישת חשמל בהנחה משמעותית מול מחיר חברת חשמל. אתגרי החברה הם להעמיד למשק תשתית רשת חשמל יציבה, איכותית ובטיחותית לאורך שנים. על החברה מופעלת רגולציה של רשות החשמל ובשל כך נידרש להשקעות בשנים הקרובות כדי לעמוד בתנאים.

הכנסות פאסיביות- אלו הן פעילויות חדשות שמטרתן להגדיל את ההכנסות, כאשר הסיכון הוא נמוך. בחודשים האחרונים השקענו במערכות חשמל סולאריות המבוססות על התחייבות חברת חשמל, לרכוש מאתנו חשמל למשך 20 שנה במחיר מוסכם. בנוסף אנו בוחנים הסדר דומה באנרגיית רוח- הצבת שש טורבינות רוח  על פאתי שטחי בלוק 4, שעשוי להניב הכנסה מהשכרת הקרקע למשך 20 שנה. כמו –כן, מתוכננות השכרות נכסים מניבים בשטחי המשק.זו התחלת מגמה שמטרתה להגדיל את מקורות הקהילה.

בבואנו לתכנן את תקציב 2015,יהיה עלינו להתמודד עם הדילמות שהוזכרו לעיל. צרכים שונים ומגוונים יתנגשו אחד בשני ונידרש לערוך סדרי עדיפויות ברגישות והתחשבות במכלול הצרכים העצום של קהילה רב דורית.

אני מייחל שאנו , נכדינו ונינינו, נזכה לחגוג את חג העלייה במתכונתו המסורתית, עוד שנים רבות וטובות.

"לאן אתם פונים? אל הגבעה שלנו אנו עולים...."

חג שמח

רענן פרנס


צילום דני פלג

מופיע בעלון:
תגובות לדף