וצדק לכל - אבשי

וצדק לכל

אחד מהעקרונות החשובים בקיבוץ הוא העיקרון שלכל החברים חובות וזכויות שווים.

לפני כמה ימים אושר במשאל החברים ברוב דעות העיקרון כי כל בני גבע יקבלו
מהוריהם עזרה בבבניית עתידם אם זה ע''י עזרה בלימודים או ע''י בניית עסק
כלשהו או השתלבות באחד כזה.

העיקרון הבסיסי שעמד בבסיס ההחלטה שהתקבלה במשאל הוא שעזרה זאת היא הדרך היחידה להורים לעזור לילדיהם בבניית עתידם והעזרה היא ''בגין הורים'' כלומר בלי קשר למה שהנער עשה או לא עשה בתקופת חייו שקדמה למתן העזרה. היו כמה זוגות הורים שלא נכללו לפי סעיף מסוים בהסדר ולכן הגענו יורם אלוני ואני ושטחנו את טענותינו לפני המזכירות בבקשת השבת הצדק כשטענתנו האחת והיחידה היא: מה שמגיע לכל הורי גבע מגיע גם לנו ולשאר ההורים שנפגעים מההחלטה בגין השנים הרבות שעבדנו ותרמנו לחוסנה של גבע ולבנינה כמו שאר ההורים שכן מקבלים את הזכות לעזור לילדיהם.

התפתח דיון במזכירות (בו לא היינו נוכחים) ונשמעו בו טענות כבדות משקל כמו למשל:''זאת החלטה מאד בעיתית כי זה יעלה לגבע המון כסף'' או: הבת שלי לא קיבלה אז למה שבניכם יקבלו'' ושאר נימוקים כבדי משקל אליהם לא אכנס.בסיכום הדיון נערכה הצבעה ובקשתנו לצדק לא התקבלה.

 

ואני שואל: האם חברי המזכירות לא שמעו על העיקרון לפיהו לכל החברים חובות וזכויות שווים?

האם לדעת חברי המזכירות לא מגיע לנו את העזרה הנ''ל כי לא נהגנו נכון לאורך הדרך?

האם לדעת חברי המזכירות ילדינו שווים פחות מילדיהם שכן קיבלו את הכסף?

האם לדעת חברי המזכירות דמנו סמוק פחות?

לחברי המזכירות פתרונים.

בכבוד רב ובהמתנה לצדק, אבשי

מופיע בעלון:
תגובות לדף