מש"א - אלון קרל

משולחן מש"א

הבהרה! תורנויות אמצע שבוע ועוד.

מזה זמן שנעשה מאמץ בנושא התורנויות, מאמץ להקטנת הנטל על החברים, העוסקים במלאכה זו.

הנושא נמצא על 'סדר היום' במשאבי-אנוש ומתוך תפישה ואמונה כי חשוב להקל על החברים את נטל התורנויות, עבודה שמעבר לרגיל, הגם שזו חשובה לאורחות החיים ורמת השירותים לחבר.

תחילתה של פעילות זו הביאה לביטול התורנויות במתפרת-תאים ובהמשך לביטול התורנות שמירת לילה – 23:00 – 05:00 וכעת ולאחר איחוד הכלבו והמרכולית גם לביטול של התורנויות בכלבו, תורנות אמצע שבוע.

ביטול זה משמעותו שאין נידרש עוד מהחברים, שעשו תורנויות אלו, להמשיך ולעשותן וכי אין תורנות במקום תורנויות אלו.

הכוונה היא להמשיך במגמה זו, עד כמה שיתאפשר, ותוך אי-פגיעה או פגיעה מינימאלית באיכות השירות לחבר, צריך לזכור שביטול תורנות גם הוא עצמו העלאת איכות החיים לחבר.

זהירות! לא מדובר ב "דואר זבל".

בימים הקרובים ייתכן ותימצא\י "ברושור" צבעוני וקטן בתא הדואר שלך, זה אינו "דואר זבל". מדובר בהזמנה להשתתף בקורס ובחינם, סה"כ מוצעים שלושה קורסים שיבוצעו בגבע ובחינם. הקורס מיועד לכל מי שעומד בנתונים הנדרשים וסביר שרוב מקבלי ה "ברושור" יוכלו להיות מתאימים לקבלת הקורס שיבחרו. נוסף על אלו המוצעים בפגישה, אליה הינך מוזמן\ת קיימות עוד אפשרויות רבות לקורסים, לזכאים, במוסדות לימוד שונים ובחינם. על כל אלו ניתן יהיה לקבל מידע בפגישה המופיעה ב "בורשור" שיחולק לתאי הדואר. ההזמנה תחולק רק למי שעשוי להיות זכאי, בני ובנות 45 – 60.

מוזמנים לקרוא, להתרשם ולהגיע לפגישה, פרטים נוספים מופיעים ב "ברושור".

ועדת תרבות, נעמה רז.

לאחר תקופה ארוכה בה לא היה תפקיד של רכז\ת ועדת תרבות, נאותה ולקחה על עצמה את התפקיד נעמה רז. מדובר בתפקיד בעל חשיבות רבה לאיכות ואורחות החיים בגבע.   הצלחתה של נעמה תקרין על כל החברים ותיתן ערך מוסף לחיים המשותפים, בהצלחה רבה.

מה בכל זאת חסר, עדיין!  חבר\ה או יותר מאחד שייקח\ו על עצמם את ריכוז ועדת אבלות.

כבר כתבתי, יותר מפעם אחת, על חשיבות התפקיד ותרומתו לכל אחד ואחת מהחברים.

עד היום לא נמצא מתנדב\ת או כמה מתנדבים להחלפתה של יעל זיו, יעל מילאה את התפקיד במשך שנים ארוכות. על זה נאמר חבל ו 'שלא נדע', אבל כולנו יודעים שיום המבחן יגיע ואזי... לצערנו, לא תהיה תמיכה ראויה במשפחה וחבל שכך.

ממוען לכל עובדי החוץ

בימים אלו נשלחים אליכם, לתא הדואר, בקשות להעברת תלושי השכר ובזמן! הנושא בעל חשיבות הנוגעת הן להתנהלות תקינה בקיבוץ וכעובדי חוץ והן לרשויות חוץ-קיבוץ- מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד, אשר להם נגיעה לתשלומי\הפרשות השכר. נכון לסוף נובמבר עדיין לא התקבלו מספר לא קטן של תלושים מחודש אוקטובר, שלא לדבר על נובמבר או אף חודשים מוקדמים כמו יולי ואוגוסט.  עובדי חוץ, יקרים! נא עשו את המאמץ, הקטן, להביא את תלושי השכר עד ל- 15 בחודש, ובכל חודש ולספק את התלושים החסרים מחודשים מוקדמים יותר, מי שלא הביא עדיין.

סוף שבוע נעים ושבוע טוב לאחריו

אלון קרל

מופיע בעלון:
תגובות לדף