משולחן מרכז משק - רענן פרנס

משולחן מרכז משק

 

חברים שלום,

החל מתחילת החודש עברנו לרכוש חשמל מחברת חשמל פרטית "דוראד" , את החשמל אנו רוכשים בהנחה משמעותית על רכיב היצור בלבד, עבור רכיב ההולכה חברת חשמל תמשיך להיות הספק.

המעבר יחסוך כ- 100,000 ₪ בשנה.

להלן לשון ההודאה :

"לקוחות נכבדים,

לקראת המעבר הצפוי (ב 1.12.14 ) להיותכם לקוחות דוראד, ברצוננו לעדכן כדלקמן: החל מיום 1.12.2014 בשעה 00:01 אתם עוברים להיות לקוחות דוראד הנהנים מרכישת חשמל בתעריף מוזל בהתאם להסכם עם דוראד.

(כל המעבר מטופל ואין לכם צורך לעשות שום דבר מצדכם)."

רענן פרנס

מופיע בעלון:
תגובות לדף