לקראת האסיפה - יאיר קארו

לקראת אסיפה – עדכון תקנון גבע.

ביום שני 8.12.2014 תתקיים אסיפה שעניינה – עדכון תקנון האגודה השיתופית – גבע.

התקנון שבתוקף עודכן ואושר בפעם האחרונה בשנת 2007. 

מאז חלו שינויים בתקנונים פנימיים ( למשל : עבודה/פרנסה , עובדי חוץ ועוד ) בתהליכי תאגוד שונים (למשל : אגש"חים) וכו'.

מזכירות גבע ,כבר בחודש מרץ 2011 , החליטה על הקמת צוות לבדיקת העדכונים וההתאמות הנדרשים בתקנון גבע .

תקנון האגודה השיתופית  - גבע ( תקנון גבע)  נמצא באמצע בין התקנונים הפנימיים לבין תקנונים וחוקים חיצוניים.

תקנון גבע עומד מעל כל התקנונים הפנימיים וכפוף לתקנות האגודות השיתופיות ולחוקי המדינה.

הצעת " התקנון המעודכן" העולה לדיון היא תוצאת עבודה שהתמשכה לסירוגין למעלה מ-3 שנים וכללה מעבר על כל סעיפי התקנון - אשר יש להם השלכות נרחבות למגוון רב של נושאים שפורטו על ידי צלילה בדף הקודם.

במהלך העבודה נבדקו בין השאר ניסוחים הקיימים בתקנונים פנימיים שעודכנו החל משנת 2007 והנוסח החדש של הצעת התקנון מבקש ליצור שפה וניסוח אחיד ותאימות בין התקנונים השונים – ובכל מקרה הוא הנוסח הגובר.  נושאים שונים הקשורים לתפקוד שוטף של גופים שונים הועלו על ידי המזכירים ונידונו אף הם . 

לאחר סיום מעבר ראשון על כל התקנון – מהלך שהתבצע לכל אורך הדרך עם ליווי היועצים  המשפטיים של גבע , הועברה טיוטת הצעה לעו"ד כרמית דורון  ,אשר ליוותה את עדכון התקנון שבתוקף , שאושר כאמור בשנת 2007.  הערותיה הועברו במלואן ליועצים המשפטיים של גבע והצריכו  פגישות נוספות לדון בהערות ששלחה והטמעתן.

הנוסח המוצע הוא טיוטה לדיון . נוסח זה הוצג בפני המזכירות -  והחל תהליך של איסוף הערות  - השגות – שאלות  - הבהרות.

מתוכננות לפחות שתי אספות אשר בהן ניתן יהיה לקיים דיון ציבורי פתוח – בנוכחות היועצים המשפטיים של גבע  : לשאול שאלות  , לבקש הבהרות ,  להציע אלטרנטיבות   ולהביע הסתייגויות. כל אלה יירשמו ויבדקו מחדש לקביעת נוסח סופי. 

לאחר השלמת הנוסח הסופי , תתקיים אסיפה נוספת שבה יוצג הנוסח הסופי  וכל חבר יוכל להעלות אלטרנטיבות והשגות אשר לגביהם תתקיים הצבעה פרטנית בעת הבאת התקנון למשאל בקלפי.

חברים שברצונם , עוד לפני האסיפה , להעלות שאלות - הסתייגויות – הבהרות  - אלטרנטיבות – מוזמנים לעשות כן ולהעביר זאת בכתב למייל שמסרה צלילה בדף הקודם. 

כל החברים שכבר פנו אלי בכתב או בעל פה – שאלותיכם ופניותיכם נרשמו ויועברו  ( חלקן כבר עברו ) ליועצים המשפטיים של גבע.

ביום שני אולי יוקרן בטלוויזיה פרק מהסדרה  המרגשת  " המרוץ אחר המיליון"  - כוונו הממירים להקלטה ובואו בבקשה לאסיפה.

יאיר קארו

מופיע בעלון:
תגובות לדף