דף 2143

דף מספר 2143 י"ג בכסלו תשע"ה 5 בדצמבר 2014

אתר גבע www.kvgeva.org.il, הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

 

חג העליה: י"ז בכסלו תרפ"א

מופיע בעלון:
תגובות לדף