כביש 71

כביש 71 - בין נבות לגדעונה(זה אצלינו)


הקמת מערכת גשרים והפרדות מפלסיות במפגשים בין רכבת העמק, כביש 71 וכביש 675.

 תקציב הפרויקט: 299 מיליון ₪

מועד סיום מתוכנן: ספטמבר 2016

תיאור הפרויקט

בצומת נבות, בהצטלבות כביש 71 עם כביש 675, מוקמת הפרדה מפלסית מעל מסילת רכבת וכביש 71. הרמזור הקיים יבוטל, יורחב קטע הכביש בין צומת נבות לצומת יישכר לדו מסלולי דו נתיבי ויוסדרו גישות לישובים ולקיבוצים כפר יחזקאל, גבע וגדעונה.

בהצטלבות כביש 71 עם כביש הגישה לגדעונה תוקם מפרדה מפלסית נוספת שתאפשר נסיעה רציפה ללא רמזורים על כביש 71.

סך הכול במסגרת הפרויקט יסללו 6.5 ק"מ כביש.

באזור הפרויקט תוסדר מערכת הניקוז, כולל הסדרת נחל חרוד, נחל שזיפים והסדרת פארקיו קבוץ גבע. הפרויקט מתואם עם גורמי הסביבה והגופים הירוקים כגון רשות הניקוז ורשות הטבע והגנים.

מנהל הפרויקט: ולדימיר לויט - וקסמן גוברין שטרן

קבלן מבצע: לינום - רולידר מיזם משותף

מה בפרויקט

·             הקמת 2 גשרים מעל מסילת רכבת

·             הקמת וגשר מעל כביש 71 כולל

·             הרחבת כביש לדו מסלולי דו נתיבי

·             הסדרת גישות לישובים ולקיבוצים

·             הסדרה בטיחותית של הדרך והצמתים

·             הסדרת מערכת ניקוז כולל הסדרת נחלים

·             פיתוח נופי

·             העתקת תשתיות


מופיע בעלון:
תגובות לדף