אל נא תעקור נטוע - אבשי

אל נא תעקור נטוע...

...ושוב אני עומד נפעם ונרגש אל מול חכמת חכמי חלם. בצומת נטעו עצי תמר לפני שנים מועטות בלבד, וגם גינה יפה למען הרבות יופי. היום התחילו בעקירתם. את הגינה הרסו כבר מזמן. בצד השני של הצומת העצים עדין עומדים. עוד הערב לא ישאר שריד ופליט מהיופי וההשקעה הכספית הכרוכה בו.

"מה רבו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת..."

 

 

אבשי בן-יהודה

מופיע בעלון:
תגובות לדף