משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

אסיפת חברי גבע. נערכה ביום ג' 11.11.2014

סדר יום:

1.      "מענק לימודים" (הצעת המזכירות)

 (הערה: ההצעה למענק הלימודים הנה במסגרת הסדרי צעירים)

א.    מענק לימודים ניתן בגין הורים לכל בן גבע

ב.     מועד קבלת המענק הוא מועד הסיום הרשמי של שירות החובה. כיום שנתיים (לבנות) ושלוש שנים (לבנים)  מתאריך הגיוס שקיבל כל אחד, גם אם לא שרת שרות צבאי/לאומי.

ג. המענק יינתן בארבע מנות:

מנה ראשונה: עם השחרור כ-6 אש"ח (פסיכומטרית).

מנה שנייה :  שנה שלאחר השחרור (בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי)

מנה שלישית: שנתיים לאחר השחרור (בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי).

מנה רביעית: שלוש שנים לאחר השחרור (בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי).

ד.     גובה שכר הלימוד האוניברסיטאי יתעדכן מדי שנה, כפי שנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

ה.    בן היוצא ללימודים בעת-שרות במסגרת צבאית/ שרות לאומי, יזכה להלוואה בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי שנתי. בתום השרות הצבאי תהפוך ההלוואה למענק.

ו. יישום ההחלטה, אם תאושר, ממועד ההצבעה בקלפי.

ז.      החלטה זו, אם תאושר, מבטלת את קודמותיה בנושא זה.

2.      מינויים

א.    הצעת מש"א – רועי לרון כמרכז וועדת-חינוך. האסיפה אישרה ומביאה להצבעה בקלפי.

ב.     אושרו בהצבעה באסיפה נציגי ציבור חדשים לוועדת-חינוך

ג. הודעה – אורטל (לב) יעקובסון ממשיכה בניהול הכלבו החדש.

ד.     אושר בהצבעה באסיפה מינוי נעמה רז לריכוז  ועדת-תרבות (חצי משרה).

נאחל לכל הפעילים הצלחה בכל מעשיהם.

************

חג גבע – 93

א.    החג ייערך ב – 12-13/2014 , יום שישי/שבת.

ב.     אירועי החג כוללים:

יום-שישי – סעודת בוקר חגיגית (ללא תשלום)

ארוחת-חג חגיגית בח"א. מסיבת "ש רים ומספרים" ביקב.

חברים המעוניינים להופיע כסולנים בערב שירה, יפנו לצלילה

יום-שבת – התכנסות בבית-העלמין

מופיע בעלון:
תגובות לדף