דף 2140

דף מספר 2140 כ"א בחשון תשע"ד 14 בנובמבר 2014

אתר גבע www.kvgeva.org.ilהערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות     מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף