מענק השכלה גבוהה

 

מענק השכלה גבוהה

על פי החלטה שהתקבלה ב- 2012 בקלפי, מותנה המענק להשכלה גבוהה, הניתן לבנינו, בשירות צבאי/ לאומי מלא.

נוכח מציאות מורכבת, לא כל בנינו מקיימים את שירותם הצבאי/ לאומי במלואו

ומשתחררים טרם מועד השחרור הרישמי.

ועדת צעירים קיימה דיון בנושא התניית המענק בשירות מלא ולא הגיעה לאחדות דעים והסכמות בעניין ולכן הובא הנושא לדיון במזכירות.

המזכירות תומכת במתן מענק לימודי השכלה גבוהה לכל בנינו ללא תנאים.

הנושא ידון באסיפה הקרובה ויובא להצבעה בקלפי.

סמדר, ועדת צעירים.

 

&&&&&&&&&&&&

 

התקבל בקלפי ב- 10.2.2012

 

 

                               הצעה למענק לימודים / שחרור

 

בן גבע שסיים שרות צבאי / לאומי יהיה זכאי למענק בגובה שכ"ל 3 שנות לימוד 

  אוניברסיטאי + בחינה פסיכומטרית .

  מענק זה יינתן לאחר השחרור מהשרות ב 4 מנות :

מנה ראשונה - עם השחרור כ 6 אש"ח (פסיכומטרית)

מנה שנייה  - שנה שלאחר השחרור (בגובה שכר הלימוד האוניברסיטאי)

מנה שלישית  - שנתיים לאחר השחרור (בגובה שכר הלימוד האוניברסיטאי)

מנה רביעית  - שלוש שנים לאחר השחרור (בגובה שכר הלימוד האוניברסיטאי)

 

*גובה שכר הלימוד האוניברסיטאי יתעדכן מדי שנה כפי שנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה .

 

בן היוצא ללימודים בעת שרות במסגרת צבאית / שרות לאומי , יזכה להלוואה בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי שנתי . בתום השרות תהפוך ההלוואה למענק.

 

* קבלת כל שאר זכאויות "מסלול צעירים", מותנית במילוי חובת "שנת בית"   

   (ע"פ תקנון קיים )

* החלטה זאת מבטלת את סעיף ה' 1 בתקנון "מסלול צעירים 2000 "

*. ההחלטה הנ"ל תחול ממחזור הבנים המשתחררים החל מאוק' 2011 .

 

                                                                 מזכירים / ועדת דור צעיר

 

     *תקף ממחזור המשתחררים מאוקטובר- 2011 ואילך.


 

מופיע בעלון:
תגובות לדף