חם מהתנור - רחלי וייס

חם מן התנור....

מתוך עיתון הקיבוץ – 23.10.14

מתוך סקר עמדות הקיבוצניקים מטעם "המכון לחקר הקיבוץ" באוניברסיטת חיפה- הסקר מבוסס על מדגם של 560 משיבים אקראיים 71% חברי קיבוצים "מתחדשים", 29% "שיתופיים.

בשקלול כל המרכיבים שנדגמו בנוגע לשביעות רצון, בדגם "השיתופי" נרשמה שביעות רצון גבוהה משמעותית (70%) מאשר ב"מתחדש" (כ-60%). שתי דוגמאות: שביעות הרצון ב"שיתופי" מ"רמת החיים" מגיעה ל-82% ("רק" 67% ב"מתחדש"), מ"ביטחון סוציאלי" מרוצים ב"שיתופי" 82% (מול 52% ב"מתחדש") וכך גם ב"פעילות תרבותית" (69% מול 49% בהתאמה)

בתחום הכלכלי: כמחצית סבורים שמצבו הכלכלי של קיבוצם "טוב", לעומת רק כרבע מהם לפני תריסר שנים. את התרומה הגדולה יותר לתחושת השיפור הכלכלי מעניקים חברי הקיבוצים ה"שיתופיים" (66%), הרבה יותר מ"המתחדשים" (44%).

בתחום של חינוך ובריאות - קיים הבדל משמעותי מאוד בין נסקרים מקיבוצים מתחדשים ושיתופיים: 82% מהשיתופיים סבורים שהקיבוץ נותן "הרבה" ו"הרבה יותר" (מאשר המדינה) לעומת רק 32% מהמתחדשים. פער גדול לא פחות בהערכה הגבוהה ("הרבה יותר") נרשם בהשוואה בין נסקרים חברי קיבוצים "עשירים" ו"עניים": (45% מול 13% בבריאות, ו-57% מול 18% בחינוך.

רמת שביעות הרצון הנמוכה ביותר דווחה דווקא מ"אפשרות החבר להשפיע על הנעשה בקיבוץ" - פחות משליש מכלל הנסקרים

לעומת זאת, 84% מכלל המשיבים סבורים שמידת השקיפות הרצויה לגבי שכרם של נבחרי ציבור בקיבוציהם צריכה להיות "רבה יותר".

מתוך גלובוס – 29.10.14

רעיון השיתוף הקואופרטיבי רחוק מלהיות חדש: לא מעט חברות גדולות בארץ החלו את דרכן כקואופרטיב, והמודל כולו מגלם רעיונות שידעו עדנה בימים רחוקים יותר..

אולם נראה כי בשנים האחרונות, לא מעט בעקבות המחאה החברתית של 2011, חלה פריחה בתחום - ובזה אחר זה צצים קואופרטיבים  הרואים את האדם לנגד עיניהם ולא את העסק או את בעל ההון: מדובר בהתאגדות חופשית של אנשים פרטיים, אשר הופכים לבעלים משותפים ומנהלים משותפים של עסק, על מנת לשרת את האינטרסים הכלכליים והחברתיים שלהם - כשהקואופרציה שמה במרכז את שוויון האדם ופתוחה לכל דורש.

הביאה לדף: רחלי וייס                    .

מופיע בעלון:
תגובות לדף