מהנעשה בבקרה - יפתח רונן


נובמבר  2014

מהנעשה בבקרה

ברצוני להביא לידיעת החברים דיווח כללי על הנעשה בבקרה.

ערב יום כיפור שנה זו, הסתיימו תשעה חודשים  של פעילות בשנת 2014, בידינו נתוני מכירות ל 10 חודשים ונתוני פעילות כוללת ל 9 חודשים.

הנתונים המצטברים כנ"ל מצביעים על התאוששות במכירות בחודשים של רבעון 3 יולי – ספטמבר , מגמה אשר ננסה להמשיך בה לתוך הרבעון האחרון, זאת למרות שבחודש אוקטובר על ריבוי ימי החג בו, לא הצלחנו לספק ללקוחות את רמת המכירות הנדרשת.

 המכירות המצטברות עד סוף אוקטובר, נמוכות ב  6%מתקציב 2014 ונמוכות ב2% ביחס לתקופה המקבילה ב 2013.

נתוני רווח והפסד לרבעון 3 כבר בידינו והם עומדים בפיגור של 25%  לערך, מתחת לתקציב, ואף נמוכים ביחס לנתוני שנה קודמת.  ( רוב ההפרש נובע מהוצאות מיוחדות בגין שנים קודמות ולא כתוצאה מהרעה תפעולית ).  ברור כיום כי תקציב המכירות ל  2014 לא יושג וכי השנוי שאנו מנסים לחולל, אינו קורה ביום אחד, אנו בונים תהליכים אשר ייקחו זמן ויצריכו משאבים, בטרם יישאו פרי, אין פתרון קסם לניסיון להביא את בקרה למתווה צמיחה רווחית, אלא שורה של צעדים שהתממשותם תביא בהדרגה לשנוי המגמה.

מועצת המנהלים של בקרה, דנה בשבוע האחרון ואישרה תכנית להשגת מתווה צמיחה רב שנתי המבוסס על עבודה האיסטרטגית שבוצעה בבקרה במסגרת השנה החולפת.

אנו ממשיכים להשקיע באיטיות יחסית והשקעותינו השנה יהיו מתחת לתכנית שאושרה לנו, ונמוכות משמעותית ביחס לגובה הפחת השנתי של בקרה.

גם דברים טובים קורים בבקרה...

ערב ראש השנה השקנו את אירועי שנת ה 50 לבקרה:  הצגנו לוגו חדש המפאר את קיר חדר האוכל ואת כל תכתובות ופרסומי בקרה, אספנו את כל העובדים למפגש אחר צהריים של כיף בבריכה בגבע והכרזנו על שורת אירועים שילוו אותנו במהלך השנה.

החל מיולי השנה עדכנו את חישוב עלות עבודת החברים בבקרה והתאמנו אותה לעלות אלטרנטיבית, ברבעון השלישי העברנו לגבע   בגין עבודת חברי גבע בבקרה, סכום גדול ב 28% בממוצע חודשי, מול ממוצע החציון הראשון של  2014.

כמו כן, בחודשים האחרונים קלטנו בבקרה  שני חברים, בן ובת משוחררים טריים ושלוש חברות לעבודה במחלקות שונות.בימים הקרובים תצטרף לבקרה חברה נוספת וחבר בגיל פנסיה כל אלו מול שלוש חברות וחבר אחד שעזבו אותנו, כך שהמאזן מבחינה זאת, חיובי.

נערי השכבה מבצעים גיוסים לסיוע בחלק ממחלקות ההרכבה – חידוש מרענן ומבורך.

בתחילת אוקטובר , יצאו מרבית עובדי בקרה, חברים כשכירים, לפעילות נופש וגיבוש מפעלית בירושלים. הפעילות כללה סיורים בירושלים, לילה במלון, מופע בידור והרבה אינטראקציה בין עובדים ממחלקות ומרקע שונה לעמיתיהם בבקרה. האירועים צויינו כמוצלחים מאד ותרמו רבות לתחושת השייכות והמוטיבציה של עובדי בקרה.

בשבוע האחרון של אוקטובר התחלנו במהלך פיזי של איחוד סניפים ( והקטנת מספרם מ 7 ל 4 )והיערכות מחדש של מערך המכירות בשוק המקומי, המהלך מחייב עיסוק אינטנסיבי של כל הנוגעים בדבר והתגייסות של מחלקות שונות בבקרה להצלחתו, החל מתחילת החל מחודש זה אנו פועלים במערך המחודש ונשאף להישגים משופרים, בטווח הנראה לעין.

יפתח רונן.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף