משולחן המזכירות2 - צלילה

1.      חג  ה - 93 לקבוצת גבע , על שלל אירועיו ייערך ביום שישי 12.12.14.

פרטים נוספים יפורסמו בעלונים הקרובים.

2.      למזכירות הובאו שלל מינויים לאישור ציבורי, ע"י מש"א:

א.    המזכירות אישרה, את המשך ניהול הכלבו החדש ע"י אורטל (לב) יעקובסון.

ב.     הנהלת חינוך -  רועי לרון מוצע מרכז וועדת-חינוך (בהתנדבות). הבחירה תיעשה בקלפי.

   חברים הממשיכים בוועדה מתוקף תפקיד: זוהר ברג (חינוך משלים), מורן רז-שבילי

(גיל-הרך), אורה רכס (סקרנות, חוגים ועוד) ונציגי ציבור: הילי לוי, ענת לביא, רחל קארו.

חברים שהביעו רצון להצטרף לוועדה: ערן גל, ימית גוריון, מענית ברעם, חגית גוריון,

שי דנצינגר, מיכל רצין, יוחאי רז, רוני מרומי.

המזכירות מאשרת את הנציגים, ומביאה את הקבוצה במשותף לאישור באסיפה (הצבעה)

ג.       המזכירות רואה חשיבות וצורך בטיפוח התרבות בגבע ומינוי מרכז לנושא.

יח' מש"א מציעה את נעמה רז לריכוז התרבות בחצי משרה. המזכירות אישרה את המינוי. הודעה תימסר באסיפה.

נעמה תקים צוות מסייע ויחד יגבשו תוכנית פעולה.

שבת שלום, צלילה


 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף