דף מספר 2138

דף מספר 2138 ז' בחשון  תשע"ד 31 באוקטובר 2014

אתר גבע www.kvgeva.org.il  הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות     מהבית ומהפזורה אפשר לשלוחל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

 עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

   

יורם נחשון חוגג 90 שנה


צילום: דני פלג

מופיע בעלון:
תגובות לדף