שיפוץ הכולבו

שיפוץ הכולבו בעיצומו, תוספות הבנייה החדשה הסתיימו, אנו עסוקים בהתחברות בין המבנה הקיים לתוספות והריסת קירות פנים. בתחילת השבוע נסיים את הפרק המלכלך ונתרכז בעבודות הגמר והשלמת המשימה.

רענן

 

צילום: דן פלג

מופיע בעלון:
תגובות לדף