דף 2137

דף מספר 2037 ל' בתשרי  תשע"ד 24 באוקטובר 2014

אתר גבע www.kvgeva.org.ilהערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות     מהבית ומהפזורה אפשר לשלוחל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן


מחכות לגשם   צילום:אבשי בן יהודה,

מופיע בעלון:
תגובות לדף