בריאות ורווחה

שרותי הבריאות מבוססים על שלושה מקורות:


א. שירותי בריאות של קופ"ח, ביטח-לאומי, משרד הבריאות, משרד הרווחה ומשרד       

    הביטחון (במידת הצורך).


ב. ביטוחים למיניהם.


ג. תקציב שניתן לכל מערכת הבריאות ע"י הקיבוץ.יעוד ועדת-בריאות


לשמור על ערכי הבריאות והרווחה כערכי יסוד מרכזיים של הקהילה.מטרות  ועדת-בריאות ורווחה


    א. להגיע לתפקוד נאות של כל מרכזי הבריאות בגבע:

    מרפאה, מרפאת-שינים, מרכז-רותם, בית-סביון, סביונית, ועדת-יעוץ.


ב. לשמור על תנאי ביטוח נאותים.


ג. לארגן תחת קורת גג אחד, קרי ועדת-בריאות, את כל נושא הרפואה המשלימה.


ד. להגדיל את תחושת השוויון בקהילה, בתחומי הבריאות והרווחה.


ה. לדאוג לרווחת הקשישים בקהילה.


ו.  להקטין ולמנוע את השימוש הלא נאות במשאבי הבריאות ע"י רענון התקנונים המתאימים.גיל הזהב - בית סביון וסביונית


מרפאה


מרפאת שיניים


תגובות לדף