חצבים לאור השקיעה האחרונה תשע"ד

צילום ורד קליין
מופיע בעלון:
תגובות לדף