דף 2134

דף מספר 2134 ט' בתשרי תשע"ה 3 באוקטובר 2014

אתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

יום כיפור

זמני תפילות והתקיעות ליום-כיפור תשע"ה 3-4/10/2014

הדלקת נרות – תחילת הצום: 17:45.

סיום הצום: 18:58.

התכנסות: 17:30. הדלקת נרות, כל נדרי, פרוזדור ליום-כיפור, תפילת ערבית. תפילת שחרית: 08:00, קריאת התורה:10:30, הזכרת נשמות: 11:00,תפילת מנחה: 15:30, תפילת נעילה, 17:20 הבדלה

מופיע בעלון:
תגובות לדף