צוות "פני גבע לאן" - סמדר פרנס

צוות היגוי- פני גבע לאן.

צוות ההיגוי שנבחר לאחרונה במשאל, על ידי חברי גבע, מונה 23 חברים וחברות. קיימנו עד כה שני מפגשי מליאה בהנחיית אהרון ארז, ממכון " אבני דרך ",  שבמהלכן גיבשנו לעצמנו את מתווה התהליך ובחרנו בצוות מנהלה קטן. 

התפזרנו ל-4 קבוצות עבודה, כשבאחריות כל צוות להעמיק ולחקור פלח מסוים מאורחות חיינו, תוך איסוף מיידע פנימי, היכרות עם מודלים מקיבוצים אחרים, מפגשי לימוד עם אנשי מקצוע רלבנטיים וכד'.

 את כל מפגשי הצוותים מלווה אהרון.

1.     צוות שירותים וצריכה בהובלת דליה זבולון- עסוק בשלב זה, בלמידת מבנה תקציב הקהילה, על מקורותיה ושימושיה. בשלבים הבאים יעסקו בפגישות עם בעלי תפקידים האחראים על תחומי הצריכה השיתופית ובהיכרות עם מודלים בקיבוצים משתנים.

2.     צוות בטחון סוציאלי/ערבות הדדית- בהובלת זיוה רכט, עסוק באיסוף כל המיידע הקשור לפנסיה, בריאות וסיעוד, צרכים מיוחדים.

3.     צוות התפרנסות בהובלת סמדר פרנס- לומד את מבנה העבודה בגבע. מנסה ליצור שפה משותפת והסכמות לגבי ערך ההתפרנסות לעומת ערך העבודה ובשאלה כיצד יוצרים מחויבות לפרנסה מצד החבר.

4.     צוות ההון המשותף ופירותיו בהובלת יפתח רונן – לומד להכיר מודלים של קיבוצים שונים ובהמשך יעסוק בדיון וביצירת חלופות שונות לחלוקת פירות הנכסים המתאים ביותר לגבע.

בשלב הבא, יציג כל צוות את " מרכולתו" והמלצותיו למליאת צוות ההיגוי ולאחר גיבוש מסמך מוסכם, הוא יוצג יוסבר ויידון בקרב הציבור כולו.

אנו מקוים שעד פסח יובאו הנושאים לעיל לחשיפה ולדיון ציבורי.

 

שנה טובה

סמדר- בשם צוות ההיגוי.

מופיע בעלון:
תגובות לדף