סיכום חצי שנתי - איציק מור

לחברי קבוצת גבע

אנו בפתחה של שנה חדשה וזו הזדמנות לסיכומים תקוות וברכות.

פעילות הקהילה במחצית הראשונה של 2014 התאפיינה בתהליכים של הפרטת שירותי  גבע לחברים בתקציבי מזון ורכב.

החל מחודש מאי החלה הפרטת המזון, ניכרת שביעות רצון של החברים, מהשירות בחדר האוכל ומהחיסכון בתקציב. מסתמן חסכון של מעל 20% מהתקצוב לחברים.אנחנו פועלים לשפר ולייעל את פעילות ענף המזון בכללותו.

בענף הרכב, הוכנסה תוכנה חדשה ,המאפשרת ניהול יעיל המגדיל את זמינות הרכב לציבור, מאפשר מעקב אחר מצב הרכבים והיקף השימוש בהם, וכולל חיוב בגין זמן.פועל יוצא הוא הגדלת מרוצות הציבור.

במקביל הוחלפו רכבים ישנים שצברו קילומטרז' גדול,  ברכבים חדשים יותר, המאפשרים לחברים זמינות ונסיעה ברכב תקין ובטיחותי.תהליך שיפור צי הרכב,יימשך בהתאם לתקציב הקהילה.

תמונת תקציב הקהילה

א.      מקורות:

1.עבודת חברים בקבוץ ובתאגידיו והכנסות עובדי חוץ .

2.חיוב התאגידים בדמי שימוש במבנים, דמי ניהול וארנונה.

הכנסות אלה מהוות מקור לפעילות השוטפת של הקהילה .

מקורות נוספים שאינם מפעילות שוטפת, הינם מקדמות בגין רווחים מתאגידי הקבוץ: בקרה, קלפ"צ ושותפות בקרה.

ב.       שימושים:

הוצאות הקהילה:

1.תקציב אישי של החברים .

2.שירותים משותפים שהקהילה מספקת לחברים.

3.עלויות ניהול והוצאות כלליות בקהילה.

לקהילה הכנסות מאירועים חד פעמיים:

בתקופה של ינואר-יוני 2014, התקבלה תמורה בסך 1.8 מיליון ₪ מהפקעת שטחים בכביש 71 להסדרת צומת הכניסה לישוב.

התמורה שימשה לצורך תשלום למינהל בגין היוון קרקע שנועדה שימושים מסחריים ,

בסך של 785 אש"ח.גורם שהשפיע לטובה  על הוצאות הקהילה, היתה הפסקת הפקדות מכספים שוטפים או גיוס הלוואות  עבור פנסיה לחברים.

המקור להפקדות לגרעון אקטוארי ב 2014   הינו  מכספים  שנמשכו מקופות פנסיה בשלות והפקדתם לצורך סגירת גרעון אקטוארי לחברים צעירים.

הוצאות הקהילה שתוכננו השנה, הצטמצמו בחצי השנה, לעומת התקופה המקבילה ,בסעיפי צריכה משותפת, בכ-150 אש"ח.

השקעות הקהילה בחצי השנה עומדות על 918 אש"ח ,עד כה.המשך התוכנית יתבצע במחצית השנייה של שנת 2014 (שיפוצי דירות , כלבו, וכדומה).

למנהלי הפעילות והנהלת הקהילה יש עדיין עבודה רבה לשיפור החיסכון בעלויות הקהילה ולהמשיך במשימה לתת לחברים שירות ברמה גבוהה לשביעות רצון וזאת במסגרת התקציב השנתי.

לשנה החדשה אני מאחל לחברים שנה טובה בריאות ושלווה התפתחות ושגשוג ברמת הפרט והקבוצה.

לכל העוסקים בחינוך ולילדי גבע שנת חינוך פורייה.

בתקופת החגים אהיה בחופשה. לפניות דחופות ניתן לפנות לצלילה.

איציק מור

מנהל קהילה


מרחיבים את הכלבו והמרכולית

מופיע בעלון:
תגובות לדף