מש"א - אלון קרל

19 ספטמבר 2014

משולחן משאבי-אנוש

ועדת בטיחות

הוקמה ועדת בטיחות בראשות ממונה הבטיחות של הקיבוץ – שמוליק פרמינגר. חברי הועדה שנתבקשו וניאותו לכך וכן בעלי תפקיד, מתוקף תפקידם : רענן פרנס, איציק מור  ורז לבני – מתוקף תפקידם, איתן לוין וערן גל – "נציגי ציבור".

הועדה תעסוק בענייני בטיחות בקיבוץ ובענפים השונים.

נאחל לוועדה שתהיה פורייה יעילה ואיכותית ולכולנו שנדע ונפעל על פי ההנחיות, שהרי אלו "נכתבו בדם".

ועדת אבלות

יעל זיו מרכזת הועדה מזה שנים הודיעה על החלטתה לסיים את התפקיד, ולא בפעם הראשונה אך בהחלט האחרונה. כלומר בפעם הבאה, לא עלינו, תהיה בעיה ותיערך "תפירה" של תיאום פרוצדורות, ארגון, סידורים ועזרה למשפחות באבלם.

מה נידרש כדי להיות במקום טוב עבור כולנו, רכז ועדה – מתנדב, אשר ביחד עם חברים נוספים העוסקים בתחום חשוב זה ואולי נוספים ייתן את המענה החשוב של עזרה בתזמון וארגון לוויה, בעזרה של חברים מיומנים העוסקים בכך גם היום. הפעילות היא מזדמנת ובקרות אירוע מצער. הפעילות היא קטנה מאוד וחשיבותה רבה ועיקרה של הפעילות הם : יידוע לבעלי תפקיד וחברי ועדה, תיאום עם נהג בריאות, תיאום הוצאת הודעה עם מזכירות, קביעת מקום בבית הקברות, הנחיה ויידוע המשפחה לגבי סדר הדברים ועוד כמה עניינים פרוצדורלים, פשוטים. במש"א ואצל יעל יש תרשים "זרימה" של כל הפעולות: מה ראשון ומה אחריו, עם מי מדברים ועל מה, מי עושה ומה, תקנון וכדומה. התפקיד יכול שייעשה טכנוקרטי או ב "נשמה ייתרה", וכמובן כל דבר בין שני אלו.

נשמח ונודה למי שיתנדב, ניתן גם להעלות הצעות של מתאימים אם אלו הסכימו להעברת שמם לתפקיד. ניתן לקבל פירוט רב מזה לגבי התפקיד, בפניה ליעל זיו או אלון במש"א.

שוב התפקיד הוא "קטן" אך חשיבותו בעיתות בהם נזקקים לו היא חשובה לאין ארוך ולצערנו כל אחד מאיתנו חווה, או יחווה מצבים מסוג זה ובאותו זמן הדבר האחרון שנרצה בו זה לעסוק בתיאום וגיוס ושינוע וטלפונים וכיוצ"ב. 

חופשות נותני שירות

ענת לביא יצאה לחופשה בחו"ל ותחזור אלינו,בכוחות מחודשים ולעשייה רבה בסוף החודש, ספטמבר. עד לבואה בחזרה נמשיך בצוות הרגיל לתת מענה לפניות, הזמינות בטלפון תהיה קטנה מהרגיל.

קורט וילסון –נהג הבריאות המסור,גם הוא ייצא לחופש ויחזור באמצע אוקטובר. לא יהיו שינויים בהסעות והן ימשיכו כרגיל ע"י מחליפים, ללקוחות הקבועים הועברו הפרטים, ההסעה של 13:45 תימשך כרגיל.  

אלון קרל

************

לכבוד החג, ראש השנה – משאבי אנוש

בסיום שנה ובפתחה של העוקבת – חדשה, מה נאחל ולמה נייחל

שנעסוק יותר בחשוב ופחות בדחוף

שיהיו מהפכות מתקדמות ופחות הפיכות חצר

יותר שיחות חבריות ופחות גישורים, בוררויות ובתי-משפט.

נלמד לפרגן ולהעריך מאמצים ופחות הוצאות דיבה

יותר זמן פנאי ופחות תורנויות

יותר שאלות "במה ניתן לעזור" ופחות טרוניות של "אווףף"

ייצוב ופיתוח קריירה ופחות "חיפוש עצמי"

יותר מ "רוח התנדבות" לועדות הממשיכות את רוח ואורחות המקום וגם לאלו האמונות על ניהול

יותר לומדים ולימודים בעלי מימוש, בעולם הארצי

יותר אמון והשלמה עם המקום והדרך בה בחרנו לחיות

יותר יוזמה ובעיקר כזאת הקשורה ישירות לתפקיד בעבודה ובקבוצת גבע גם

יותר בשורות טובות ומשמחות

יותר שלום ופחות מלחמה, פנימית \ ארצית \ חיצונית

יותר הבנות והסכמות ופחות תקנונים

יותר פריחות... בנוי שיפוצים ובתים

יותר דיוק ברישום העבודה ופחות תיקונים של בדיעבד

וכל המוסיף... הרי זה משובח

בברכת חג שמח ושנה טובה

אלון קרל, משאבי- אנוש

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף