משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

א. סיכום משאלים

א.    משאלים שנערכו בתאריך 12.9.2014

1.      נועם מרגלית ליו"ר הנהלת חינוך – לא התקבל

2.      רעיה רותם לחברות בקב' גבע – התקבלה.

3.      ניצן (לב) רזניק למועמדות בקב' גבע – התקבלה

4.      אורן רזניק  למועמדות בקב' גבע – התקבל

5.      עטרה רצין – למועמדות בקב' גבע – התקבלה.

6.      הסדר משקפים במימון הקבוצה – התקבל.

ב.     משאלים שנערכו בתאריך 19.9.2014

1.      התקנת מערכת לייצור חשמל סולארי בגבע "בהסדרה תעריפית" ובהשקעה של 4,000,000 ₪  - התקבל.

2.      אלדד בן-ארי , כנציג ציבור באסיפת התאגידים – התקבל.

3.      עומר רז , כנציג ציבור באסיפת התאגידים – התקבל.

4.      דני פלג , כנציג ציבור באסיפת התאגידים – התקבל

5.      מוקי ידיןכנציג ציבור בוועד הנהלת אחזקות – התקבל.

 

שנה טובה, שנת מעש ויצירה

צלילה לקס

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף