משולחן מרכז משק - רענן פרנס

משולחן מרכז המשק

ראש השנה הוא יום מיוחד בו כולנו מתאחדים סביב שולחן משפחתי, כמאמר השיר של נעמי שמר "מתפללים ומקווים שיפה ושונה תהיה השנה אשר מתחילה לה היום"

כל שנה מתחילה אולי בסימן שאלה, אבל עצם ההתחלה פותחת אצלנו משהו בנפש, הופכת אותנו לאופטימיים ומעלה כמעט באופן אוטומטי את החיוך על הפנים. ראש השנה מהווה עבורנו פתיחת דלת– אופציה, אנחנו טרם יודעים אם ועד כמה נצליח לממש אותה, אבל לפחות בשלב הזה אנחנו יכולים לשמוח, בלי דאגות, על עצם פתיחתה.

בראש השנה אנחנו מתחילים להסתכל קדימה- אל העתיד,אך רגע אחד לפני כן, נסכם את חצי השנה הכלכלית החולפת(לפי לוח השנה הלועזי).

הקמנו מבנה תאגידי חדש המבדיל בין"הקבוצה" לבין המפעלים והענפים, הגדלנו את סך הנכסים  ואת ההון העצמי. הקטנו את התחייבויותינו בבנקים על פי התוכנית.

בדוח רווח והפסד שמרנו על הכנסות מעבודה ושירותים בדומה לשנה הקודמת, הכנסותינו מחקלאות, מעבודת חוץ ומגמלאות ירדנו בהשוואה לשנה שעברה.

קיבלנו הכנסות חד פעמיות, שעיקרן תשלום הפקעת שטחים חקלאים עבור כביש 71.

הוצאות הקהילה עלו באופן ניכר בעיקר בסעיף הוצאות הקיום.

תוצאת הרווח הנקי לחצי שנה הסתכמה בהפסד דומה לשנה קודמת.

כמידי שנה הרווחיבוא לידי ביטוי בחציון השני של השנה.

מכון שקדים :המכון עובד במרץ וללא אירועים ותקלות מיוחדות, יבול השקדים מסתמן נמוך משמעותית משנה שעברה כ- 20% פחות פרי, כמות הלקוחות נשמרה משנה קודמת, ואנו ממהרים לסיים את העונה לפני הגשמים.

מטעים :הפרי ממתין לתורו בערמות בשטח בדרכו למכון הפיצוח. היבול כנראה נמוך משנה קודמת על פי הערכות ובדומה למגדלים האחרים, הפיצוי לכך הם מחירים גבוהים משמעותית כך שההכנסות הצפיות גבוהות משנה קודמת.

זיתים – אנו בפתחה של תקופת המסיק , השנה הצטרפנו להתארגנות חקלאים במשקי עמק יזרעאל וכל היבול ישווק ע"י ההתארגנות.

פרדס – לאחר ארבע שנים של הפסדים עקרנו את פרדס המינאולה ובמקומו בשנה הבאה בתום שנת השמיטה נשתול זיתים.(השטח הוא במדרון תלול ומתאים לזיתים בלבד). בנוסף פרדס "אור" קטן מתחת לבית העלמין.

תמרים –המטע משמש בעיקרו כמשתלת עצי תמר.

גד"ש:שנת הבצורת פגעה בענף ואינה מאפשרת גידול שני כי סיימנו את מכסת המים המוקצבת. היבולים נאספו והתוצאות הכלכליות טובות מכיוון שמחירי השחתות עלו ופיצו על כך.

רפת : תוצאות מקצועיות יפות. ברבעון השני מחירי החלב נשחקו ביחס לתשומות ומחיר המטרה עודכן ברבעון השלישי ואנו עומדים ביעדי התקציב.

דיר :חצי השנה הראשונה הסתימה בעודף קטן, המדדים המקצועיים טובים והתוכנית הצפויה היא לרווח משמעותי עד סוף השנה.

לול:סיימנו את הסכם השיווק לזוגלובק, התקשרנו באינטגרציה עם עוף טוב, המדגר הראשון הסתיים לפני כמה ימים והתוצאות המקצועיות נראות טובות.

מוסך :פעילות המוסך דומה לשנה קודמת , עיקר ההכנסה הוא מלקוחות משרד הביטחון.

הכנסות פאסיביות :פיתוח הכנסות פאסיביות היא פעילות חשובה שאני מנסה לקדם מיום כניסתי לתפקיד, ועיקרה היא בניצול נכסים וייזום פעילויות בעלות סיכונים נמוכים כגון השכרת נכסים, אנרגיה חלופית על שלל האפשריות וסיכויים בהכנסה קבוע ויציבה לאורך זמן. האתגרים העיקרים הם ברגולציה הממשלתית ועבודה מול גופי המדינה , וקצת קשיים פנימיים בשיתוף פעולה עם חברים בהבנה שוויתור על מחסנים יתרום לכולנו ויגדיל את עוגת המקורות הכללית לטובת הצרכים והשימושים ההולכים וגדלים. אני מאמין שניצול נכון של נכסים אלו יביא הכנסות משמעותיות לקהילה.

שאת תקוותינו במשך השנה נממש.

שבמעשים חדשים במהלך השנה נתחדש.

שנדע מעצמנו להוציא קצת יותר.

שנה טובה, רענן פרנס

מופיע בעלון:
תגובות לדף