ברכה לחג - יהודה בכר

חברי גבע

אנחנו נמצאים ערב ראש השנה,וזו הזדמנות ,לצד ברכות לשנה החדשה שבאה עלינו,גם לסקור את השנה שמסתיימת,והנושאים שעומדים על סדר היום הכלכלי של הקיבוץ.

השנה שחלפה עמדה בסימן חילופי תפקידים,אולי גם חילופי דורות הן בקיבוץ והן בבקרה,ותחילת מהלכים אסטרטגים משמעותיים ביותר בבקרה.

כמעט כל הצמרת הניהולית התחלפה,ובפרוס השנה החדשה אנחנו עומדים עם סוסים חדשים ורעננים מלאי מרץ ועזוז לסחיבת העגלה הכלכלית של גבע.

זה המקום להודות לבעלי התפקידים שסיימו,חלקם לאחר שנים רבות מאוד,על תרומה ארוכת שנים ונשיאה בעול,וכן לברך את בעלי התפקידים החדשים בהצלחה במילוי תפקידם בנחישות לקידום המשימות והיעדים שעומדים לפיתחנו.

בקיבוץ התמקדנו בשנה החולפת במשימות של שיפור הבקרה הפיננסית ובניית כלי דיווח אמינים שיאפשרו לנו להציג את מצב הקיבוץ בלוחות זמנים וברמת דיווח טובים יותר. להערכתי אנחנו נמצאים היום ברמת שליטה פיננסית וכלכלית טובה יותר משמעותית. בימים אלו אנחנו מסיימים הקמת מערכת דוחות חדשה שתאפשר לנו להציג את הנתונים גם ברמה ויזואלית ובהירה יותר.

הועדה הכספית עובדת באופן סדיר ולקחה על עצמה להסדיר את מערכת החוב מול הבנקים כולל הסרת כל השיעבודים.הסדרה זו מתאפשרת בגלל היכולת שלנו להתחייב על מדיניות פיננסית זהירה ומתוכננת.אנחנו בתהליכים מתקדמים מול הבנק לסיום המהלך. בנוסף אנחנו מטפלים בכל נושא שנמצא תחת הכותרת של קרן המילואים,באופן שייתן לקיבוץ הגנה מלאה על כספים אלו מצד גורמי חוץ,וכן הסדרת נוהלי עבודה וניהול היתרות וההפקדות שאמורות לתמוך בקרנות החיים ויעדים אחרים שהקיבוץ התחייב לחבריו,באופן שימנע חיכוכים והתחשבנויות הדדיות בעתיד. נושאים אלו יסתיימו בתחילת השנה החדשה.

מבנה ארגוני- אנחנו מתרכזים בהפעלת המבנה הארגוני עם התאגוד החדש, שמרכז את הפעילות העסקית תחת תאגיד האחזקות ואת כל ענפי החקלאות תחת תאגיד חקלאות חדש. כבר בתקציב 2014 ווביתר שאת בתקציב 2015 ניתן ביטוי להפרדה זו ולקשרי הגומלין בין תאגיד האחזקות לקיבוץ בכל הקשור לתשלומי שירותים ,שכירות ודמי שמוס.

בתחום ענפי המשק העקריים:

גד"ש-למרות הקיץ השחון,סיימנו שנה טובה והתוצאות עוברות את התקציב. למזלנו השנה השחונה הקפיצה את מחירי היבולים דבר ששיפר את התוצאות של הגד"ש אך פגע ברפת בגלל עליית מחירי המזון היבש.הצוות בראשות מאיר מצליח להגיב בצורה טובה לאילוצים הללו ולפזר את מגוון הגידולים בצורה מיטבית.

מטעים- כל המטעים והחברים שעובדים בהם אוחדו תחת ניהולו של צפריר. ענף המטעים בגבע הוא גדול ומהווה גורם משמעותי בסל ההכנסות של הקבוצה. היבולים השנה נמוכים מהתחזית,אך מנגד יש פרי גדול יותר והמחירים עלו משמעותית,ההערכה כי תהיה פגיעה ברמת ההכנסות והרווח מול התכנית.

רפת- התוצאות המקצועיות ברפת השתפרו יחסית לרפתות באזור,אך הרווחיות בענף הרפת נפגעה בחציון הראשון בגלל עליית מחירי המזון הגס,ופגיעה במחיר המטרה לחלב. התחושה היא שלאור עליית מחיר המטרה יהיה החציון השני טוב יותר.

דיר- אנחנו מתמודדים בדיר עם סביבה עסקית שיש בה אי ודאות רבה בכל הקשור למחירי הבשר,ורצון למהלך של ביטול מכסות חלב והבטחת מחיר מטרה. כללית ענף הצאן סובל מרמת רווחיות מבנית נמוכה ,בהיקפי המכסות הקיימים.

לול-במחצית השנה עברנו לעבודה במסגרת האינטגרציה של עוף טוב. עבודה במסגרת אינטגרצייה מבטיחה למגדלים תמורה קבועה ללא סיכון  מגידול העופות. גובה התמורה מושפע ממצב הרווחיות של האינטגרציה כולה ומרמת התוצאות המקצועיות של כל חוות גידול.יש סיכוי כי מהלך זה ייתן תרומה נטו גבוהה יותר משמעותית.

מכון שקדים-גיל וצוותו המיומן מתפעלים את המכון בצורה טובה מאוד. רמת היבולים השנה נמוכה בכ 15% משנה קודמת ולכן הקיפי הפעילות של המכון יהיו נמוכים במידה מסוימת משנה שעברה.הרווחיות לא אמורה להיפגע נוכח שיפור ברמת המחירים.

בקרה- מעבר לשינויים הפרסונלים המשמעותיים,נכנסה בקרה בתחילת השנה למהלך אסטרטגי כולל ומקיף שאמור להצביע על דרכי פעולה ומיקוד החברה במהלכים שתפקידם לשפר את מעמד ומיצוב החברה בפעילות בשוק המקומי,ולפצח את האינגמה של כיצד להגיע לצמיחה ופעילות משמעותית בשווקי יצוא.החברה ומנהלי החברה מחוייבים מאוד לתהליך ונמצאים כבר בעווי הקורה בכל הקשור לתחילת מימוש הצעדים והמסקנות בעקבות התהליך.צריך לתת ליפתח ולהנהלת החברה,גיבוי,תמיכה והרבה פירגון כדי לרפד מהלכים לא קלים אלו בתחושה שהקיבוץ מחויב כמו ההנהלה למהלך.

השנה החולפת הייתה דינמית מאוד בכל הקשור לשינויים ומהלכים כמעט בכל ענפי ופעילויות הקבוצה. אני רוצה לאחל לעצמנו לקראת השנה החדשה שנצליח לעמוד בציפיות שהצבנו,ושנעשה זאת בחדווה והרבה פרגון הדדי.

שנה טובה הרבה אושר ובריאות

יהודה בכר


מופיע בעלון:
תגובות לדף