דף 2133 - ראש השנה

דף מספר 2133 כ"ט  באלול תשע"ד 24 בספטמבר 2014

 

אתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן


מופיע בעלון:
תגובות לדף