משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

א. אסיפת חברי קב' גבע     נערכה ביום ג' 9.9.2014

נושאי הדיון:

סדר היום

1.      הצגת דוחות סקורים חצי שנתי (30.6.2014)  ע"י ברית-פיקוח.

2.      הצגת דו"ח מקורות ושימושים של הקהילה ע"י מנהל-הקהילה, איציק מור.

3.      הצגת  דו"ח נכסים והתחייבויות, ע"י הגזבר, אלי מזרחי (31.8.2014).

4.      הצעת השקעה בסכום של 4 מיליון ₪ בחשמל סולרי בגבע.

5.      הצעת מועמדים לוועד ההנהלות ואסיפת תאגידים.

החלטות:

1.      הדוחות הסקורים אושרו ע"י האסיפה.

2.      דו"ח מקורות ושימושים של הקהילה, אושר ע"י האסיפה.

3.      דו"ח נכסים והתחשבויות, אושר באסיפה.

4.      אישור השקעה בחשמל סולרי, עובר לקלפי  שייערך ביום שישי 19.9.2014.

5.       מוקי ידין מוצע כנציג ציבור בוועד הנהלת אחזקות.

אלדד בן-ארי, דני פלג, עומר רז, מוצעים כנציגי ציבור באסיפת התאגידים.

הבחירה מועברת לקלפי  בתאריך 19.9.2014    

שבת שלום, צלילה

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף