סיום תשתיות שכונת הדרים / רשות הבינוי

סיום תשתיות שכונת הדרים

עם השלמת הבניה בשכונת הדרים, סה"כ 16 בתים דו משפחתיים, אנו פועלים להשלמת התשתיות בהתאם לתוכנית הכוללת.

שלב האחרון הוא השלמת כביש עוקף גבע בחלקה המערבי של השכונה והסדרת מגרש החניה העיקרי ממערב לבתי המתנדבים.

בכביש ממערב להדרים, השטחים שבין קו המסלעות לכביש ובין הכביש לקצה המצוק, והשטח שבין מתחם המתנדבים לשכונה, מיועדים לפיתוח  נוי ציבורי.

במסגרת תוכנית העבודה של  רשות הבינוי עם ענף הנוי, יוקם צוות אשר ימפה ויתכנן את השטחים הציבוריים הפתוחים בגבע, כגון מדשאות בין בתים, שטחי חניה אזורי,  גינון ציבורי ועוד.

הרשות נדרשת לנושא לאור העובדה שחברים מנכסים לעצמם שטחים אלו לעניינם הפרטי.

חברים מוזמנים להציע יוזמות בנושא.

בברכה, רשות הבינוי

מופיע בעלון:
תגובות לדף