בונים את הכולבולית

בונים את הכולבו והמרכולית - צילום אבשי בן-יהודה

חזרה של ותיקי הגבעטרון לקראת הופעה
מופיע בעלון:
תגובות לדף