משולחן המזכירות - צלילה


משולחן המזכירות

א. אסיפת חברי קב' גבע     נערכה ביום ג' 2.9.2014.

נושאי הדיון:

1.      הצגת נועם מרגלית כיו"ר הנהלת-חינוך בהיקף משרה של יום בשבוע.

הצבעה לתפקיד – בקלפי. יום שישי 12.9.14.

2.      חברות ומועמדות בקבוצה:

- רעיה רותם   מועמדת לחברות בקב' גבע (לאחר שנתיים מועמדות).

להזכירכם: ע"מ להיבחר כחברה בקבוצה נדרש רוב של  2/3 ממספר המצביעים בעד ונגד ומספר התומכים לא יפחת ממחצית חברי האגודה. דרושה הצבעה של מרבית החברים בגבע

-ניצן ואורן רזניק - למועמדות  בקב' גבע. נדרש רוב רגיל בהצבעה בקלפי.

-עטרה רצין –          למועמדות בקב' גבע . נדרש רוב רגיל בקלפי.

הצבעה בקלפי 12.9.14 (פרטים על המועמדים בהמשך בדף השבועי).

3.      נסיעות סוף שבוע ברכב 4X4 . הועלו הצעות נוספות באסיפה בנושא זה אשר יועברו לדיון נוסף בועדת-רכב.

4.      הסדר משקפים במימון הקבוצה – הוצג ע"י אמירה, ו. בריאות. (פורסם בדף השבועי לפני שבוע.)    הנושא יועבר לקלפי ב – 12.9.14

5.      דליה זבולון לחברות ברשות-הבינוי כנציגת ציבור. הצעת רשות-הבינוי. אושר באסיפה  בצבעה.

ב. מישיבת המזכירות (2.9.2014)

1. המזכירות אישרה מסמך "נורמות ציבוריות, נהלים וכללי התנהגות" למגזר הקהילתי. הנהלה הכלכלית אישרה בזמנוֹ מסמך דומה (פירוט בהמשך)

2. מנהל הקהילה, איציק מור, הציג לחברי המזכירות סיכום כספי חצי שנתי, אשר מציג עודף כספי צנוע. דיון כולל בסיכום חצי שנתי, הכולל גם את המערך הקהילתי יידון באסיפה בשבוע הבא. (פרטים בהמשך)

שבת שלום, צלילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף