משולחן מרכז המשק

משולחן מרכז המשק

 

קול קורא לאיוש

אספת התאגידים והנהלת אחזקות  (הנהלה כלכלית),

מתחילת השנה אנו פועלים במבנה התאגידי החדש , אנו מפעילים שמונה תאגידים : קבוצת גבע , אחזקות קבוצת גבע , חקלאות קבוצת גבע, בקרה, שותפות חרוב (בקרה הישנה), גבע דגים, מכון שקדים וק.ג. חשמל(חברת חלוקת החשמל).

זהו מבנה מורכב לניהול, דורש לכול תאגיד וועד הנהלה/ דירקטוריון, ואסיפה כללית.

האסיפה הכללית של כל התאגידים היא וועד הנהלת אחזקות בתוספת של חמישה חברים נציגי ציבור (ההנהלה הכלכלית).

לאסיפת התאגידים חסרים 3 חברים נציגי הציבור ולוועד אחזקות חסר חבר אחד במקום חבר שעזב. סה"כ ארבעה חברים.

אני פונה לחברים לקחת אחריות ולהציע את עצמם, להיות שותפים למשימות ולאתגרים איתם אנו מתמודדים. חשוב שהחלטות יהיו בפורום רחב וישמעו מגוון דעות.

בברכה, רענן פרנס

מופיע בעלון:
תגובות לדף