מהנעשה בבקרה - יפתח רונן

 

אוגוסט 2014

ברצוני להביא לידיעת החברים דיווח כללי על הנעשה בבקרה.

בשבוע החולף  סיכמנו חציון ראשון של פעילות בשנת 2014, זאת ברמת מאזן סקור אשר הוצג ונדון בדירקטריון בקרה.

בנוסף לנתוני ינואר עד יוני, יש בידינו כבר את נתוני יולי  ברמת דו"ח פנימי.

הנתונים המצטברים כנ"ל מצביעים על מגמת האטה מדאיגה במכירות בחודשים שחלפו, מגמה אשר מורגשת בחלקים רבים של המשק הישראלי.

המכירות עד כה, נמוכות ב 8% מתקציב 2014 ונמוכות ב 2% מהתקופה המקבילה ב 2013.

כיוון שרמת ההוצאות נשמרת לפי התקציב , הרווח לתקופה של חציון ראשון 2014 אמנם נמוך ב 19% מההתקציב היחסי לתקופה, אך זהה כמעט לרווח בתקופה המקבילה אשתקד.

בקרה מיעטה לבצע השקעות במחצית השנה הראשונה, לכן תזרים המזומנים היה נוח והחוב למערכת הבנקאית קטן ב 2.0 מיליון ₪ בקירוב, אחרי כלל התשלומים לגבע כולל העברת רווחים .

 בחודשים מאז כניסתי לתפקיד, עסקנו באופן אינטנסיבי בקידום ניתוח מצבה של בקרה והדרכים להביא לתהליך של צמיחה רווחית לאורך זמן, בפעילות בקרה.

עשינו  זאת בתהליך אסטרטגי מקיף בליווי חברת גיל CSC, שנשכרה לכך עוד בשנה שעברה.

תוצרי התהליך הסתכמו ברובם בחודש שעבר בישיבות אינטנסיביות של : צוות היגוי רחב, דירקטריון והנהלת בקרה, והובילו לשורה של תובנות מעשיות אשר אנו מתחילים ביישומן באופן אינטנסיבי.

הסנונית הראשונה לתהליך הנו תהליך רה ארגון של מערך מכירות בקרה בשוק המקומי, עיקרי השנוי :

-                     מעבר לחלוקת לקוחות לפי תחומי התמחות מקצועיים של אנשי המכירות.

-                     הקמת צוותי מכירות מתמחים לתחומים מוגדרים.

-                     הקטנת מספר הסניפים מ שבעה ל ארבעה, חיסכון מסוים מבלי לפגוע ברמת השירות והזמינות ללקוחותינו.

-                     תוספת מערך תמיכה לוגיסטי עורפי הממוקם בגבע ותומך במערך המכירות המקצועי והגאוגרפי כאחד.

-                     תוספת אנשי מכירות מתמחים ומקצועיים.

-                     מיקוד מערך הלקוח בצרכי הלקוח והפניית האנשים בעלי הידע המקצועי המתאים ללקוח המתאים.

במקביל למהלך בשוק המקומי, אנו שוקדים על היערכות הפעילות בשווקי חו"ל בדגש על ארה"ב ומדינות נבחרות נוספות, זאת  על פי המסקנות שעלו מהתהליך ומסיכומו כנ"ל.

גם בתוך המפעל חלים שנויים, הן ארגוניים והן פרסונליים, שנויים אלו באים בדגש על טיפול בנקודות תורפה חיוניות להצלחת מאמצינו בתחום השיווק, וגיבוי מתאים להם, במערך התפעול, כולל :

א.                תגבור מערך ביקורת האיכות.

ב.                 מענה לניהול פרויקטים מיוחדים, תקינת מוצרים, ליווי טכני מקצועי לתהליך הרכש .

ג.                   ארגון מחדש של מחלקות הרכבה, כולל איחוד תפקידים .

המהלכים שתוארו לעיל אמורים להביא בהדרגה, בקצבים שונים , לתהליך של גידול במכירות וברווחיות, חלקם יניב פירות מיידים יותר, וחלקם ידרשו זמן, סבלנות ומשאבים, עד שנראה מהם פרי.

קהילת חברי  גבע נסמכת בחלק משמעותי מפרנסתה על בקרה גבע, תמחור התשלום במועבר לקהילה בגין עבודת חברי גבע,  עודכן לאחרונה כלפי מעלה באופן משמעותי. בנוסף, בקרה תשלם השנה סכומים גדולים מבעבר על שכירות המקרקעין, ותמשיך להעביר רווחים על פי המוסכם בהנהלות, אך באופן שיאפשר לנו לשמר בידנו די הון עצמי וגמישות פיננסית, למימוש תכנית ארוכת טווח ומאתגרת.

אני מאמין כי ההערכות נכונה המתבססת על יכולות משובחות הקיימות בבקרה, ביחד עם הכוונה בלתי פוסקת של מערכי השיווק שלנו ותמיכה טובה ובלתי מתפשרת באיכותה, על ידי מחלקות הייצור וההרכבה, יובילו בסופו של דבר לצמיחה משמעותית ורווחית.

 בקרה שפעלה בהצלחה משך 50 שנה, עוסקת כעת בהתאמות נדרשות לשנויים שחלו בסביבתה.

בקרה תעבור שנוי מהיר יחסית לעבר, אך אנו מאמינים כי החברה  תצא מהתהליך, מחוזקת, גדולה יותר ורווחית יותר.

יפתח רונן.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף