המזכירות: לקראת האסיפה, הסדר משקפיים, דיווח מישיבות המזכירות

משולחן המזכירות


לקראת אסיפה

אסיפת חברי  קב' גבע תיערך ביום ג' 2.9.14, בשעה, 20:30 במועדון

בסדר היום:

שאילתות והודעות

1.                  הצגת מועמדות של נועם מרגלית ליו"ר הנהלת חינוך.

2.                  רעיה רותם – לחברת בקבוצה.

ניצן ואורן רזניק – למועמדות בקבוצה.

עטרה רצין – למועמדות בקבוצה.

3.                  הוספת סעיף לתקנון רכב.

חבר / משפחה יוכל להזמין רכב 4X4  לסוף שבוע עד פעמיים ברבעון (בשנה עד שמונה פעמים).

4.                  הצגת עדכון תקנון משקפים. (מצורף פירוט בדף)

5.                  דליה זבולון – כחברה וועדה רשות-הבינוי (ההצבעה באסיפה).

********************

עדכון הסדר משקפיים (במימון הקבוצה)

יולי 2014

א.                מסגרת

1.                 מסגרת למשקפיים, על חשבון ו' בריאות, ניתנת פעם בארבע שנים.

2.                 מימון למסגרת, ע"ח גבע, עד 400 ₪.

ב. עדשות

החלפת עדשות תיעשה עקב שינויים במצב הראיה ובהתאם להנחיות האופטומטריסט ובאישור ו' בריאות.

סוגי עדשות

1. עדשות מולטיפוקל סטנדרטי(ללא צבע) ובנוסף ,גם עדשות למשקפי קריאה/מחשב.

2. עדשות מולטיפוקל, מחליפות צבע בשמש.החבר משלם את ההפרש מעדשות מולטיפוקל לבנות.

הערה – לחבר/ה ניתן זוג משקפי מולטיפוקל אחד בלבד.

3. עדשות ביפוקל.

הערה – מרכיבי משקפיים מולטיפוקל או ביפוקל, מקבלים בנוסף, משקפי קריאה בלבד.

4. משקפיים ללא מסגרת ,עם עדשות בהן נקדחים חורים – החבר ישלם את ההפרש בין עדשות אלו לעדשות רגילות.

הערות:

*.ו' בריאות אינה מממנת עדשות מגע ותמיסות לעדשות מגע.

*.משתמשי עדשות מגע זכאים לקבל משקפי קריאה ומשקפי ראיה למרחק.

*.משקפיים אלו יצוידו בעדשות רגילות ולא עדשות דקות.

ג. תוספים למשקפיים

1. תוספת צבע לעדשות, תשולם ע"י החבר.

2. תוספת מחליף צבע לעדשות מולטיפוקל, תשולם ע"י החבר.

3. צפוי עדשות למניעת שריטות וסינוור, ישולם ע"י החבר.

4. בענפים בהם יש חשש לפגיעה בעדשות המשקפיים, בשל תנאי העבודה, ישולמו התוספות הנ"ל ע"י הענף/תאגיד, בהמלצת המנהל .

הערות

*.לצורך הזמנת משקפיים יש לקבל אישור בכתב, מהאחראי מטעם ועדת בריאות.

*.לא תכובדנה הזמנות משקפים, ללא אישור.

*.לפני ביצוע הזמנת משקפיים, מומלץ לחבר לבדוק את העלויות בהן יחויב, על פי תקנון זה.

ד .משקפי ילדים

ילדים, עד סיום כתה יב', מקבלים משקפיים לפי הצורך.

ה. תקצוב נוסף.

מוצע להוסיף לחבר/מועמד, סך 200 ₪ לתקציב השנתי להוצאות החורגות מהמאושר תקנון.

(המקור הכספי לתוספת שעלותה השנתית כ-60,000 ₪, הינה סכום בגין ציפויים למשקפיים, ששולמו ע"י גבע בעבר)

מישיבת המזכירות

1.                 ועדת רשות-הבינוי מציעה את דליה זבולון כחברה ברשות. הצבעה על המועמדת תיעשה באסיפה. ( עפ"י תקנון רשות-הבינוי).

2.                 המזכירות קבלה דו"ח מפורט מרות לב (ק) בנושא אירוח מפונים מהדרום. עיקר עול האירוח נופל על כתפיה של רותי העמלה ללא הרף בנושא, בסיוע מערכת החינוך וחברים רבים. כיום, עדיין שוהות בגבע משפחות בודדות שישובו לביתן בשלום כשיתאפשר הדבר.

סה"כ התארחו 37 משפחות בהן 74 מבוגרים ו73 ילדים. מערכת החינוך אירחה קבוצת

בני נוער.

3.                 ועדת בריאות הציגה למזכירות עדכונים בהסדר משקפים. הנושא יועלה באסיפה הקרובה).

4.                 המזכירות קיבלה דיווח על דיון שנערך בבית-המשפט השלום בפני השופט ערפאת טאהא, בנושא בקשה לצו מניעה זמני להפסקת חיוב בתקציב כולל, בגין חסר בימי חופש. המבקש מיכה קארו והמשיבים, אלון קרל, צלילה לקס וקב' גבע

החלטה ראשונה:  ביטול בקשה ככל שהיא נוגעת לאלון קרל וצלילה לקס בהיותם פועלים בשם קב' גבע.

החלטה שנייה : בהסכמת המבקש, מחיקת הבקשה למתן צו מניעה זמני.

בחודשיים הקרובים תידון בבית-המשפט התביעה העיקרית.

5.                 תוספת לתקנון רכב. הצעה משותפת של ו. רכב ומזכירות

משפחה / חבר תוכל להזמין רכב 4X4 לסוף שבוע פעמייים ברבעון.

הצורך בהגבלה נוצר עקב מצב בו משפחות בודדות " משתלטות" על הזמנות רכב 4X4  לסופי שבוע ונמנעה דבר משאר החברים.  הנושא מועבר להצבעה באסיפה.

6. יש מתנדב!  רועי לרון המתמיד יכין ככל שנה את יום הכיפורים . אנשים שיש להם רעיונות בנושא או מוכנים לעזור, יתקשרו אל רועי.

עדין חסרים מתנדבים להכנת ראש השנה וסוכות

שבת שלום, צלילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף