דף 2129

 

דף מספר 2129  ג' באלול תשע"ד29  באוגוסט 2014

אתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

 

גבע יפה

צילום: אבשי בן-יהודה

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף