מנהל קהילה - איציק מור

 

קבוצת גבע משתתפת באבלה

של רינה ידין ומשפחתה

על מותה של אמה

רחל  (בוינה) אברבנאל ז"ל

 

משולחן מנהל הקהילה

לקראת ראש השנה המתקרב, להלן עדכון בנושא שי לחג:

1.קבוצת גבע תחלק תלושי שי לחבריה,בסך 250 ₪

2.חברי גבע יקבלו את השי מהקבוצה, כולל חברי גבע העובדים בבקרה.

3.חברי גבע עובדי חוץ, המקבלים ממעסיקם שי לחג , אינם מקבלים בנוסף, שי מקב' גבע.

4. עובדי חוץ המקבלים ממעסיקם שי לחג הנמוך  בערכו מהשי של גבע, יקבלו השלמה מהקבוצה.

5.פנסיונרים המקבלים (בתלוש הפנסיה) שי ממעבידם הקודם, המועבר אליהם בדרך של זיכוי בתקציב, נוהגים כלפיהם כמו עובדי החוץ.

חג שמח

איציק מור, מנהל קהילה קבוצת גבע

***************************

לכל החברים  -

אנחנו מזכירים, חוזרים ומבקשים לא להתקשר ישירות לנימר, עבד ואלי.

יש אפשרות להתקשר למשרד הבניין – 723

יש אפשרות לשלוח מייל למשרד הבניין binyan@kvgeva.org.il .

ויש אפשרות "חדשה" להתקשר לרז מרכז הבניין 052-3236237.

נשתדל לענות ולהענות בהקדם.

תודה

רז ויעל זיו

מופיע בעלון:
תגובות לדף