דף 2128

דף מספר 2128 כ"ו באב תשע"ד22  באוגוסט 2014

אתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

 


 

פורסם בגליון מיוחד לרגל ועידת ישראל לשלום, יולי 2014.

מופיע בעלון:
תגובות לדף