מש"א - אלון קרל

 

משולחן מש"א

15 אוגוסט 2014

בניין

החל משבוע זה נכנס לעבודה בבניין יובל קארו. יובל נכנס לחזק את הצוות העוסק במלאכה, שניתן לראות את פועלה בשטח הקיבוץ בפרוייקט הבנייה בכלבו ועוד. אנו מקווים כי כניסתו של יובל תאפשר לצוות הבניין לקדם פרויקטים שונים ולהיטיב את השירות והמענה לחברים.

שמירות לילה, השמירה הנעשית בין השעות 23:00 – 05:00.

החל בתחילת חודש אוגוסט בוטלה שמירת הלילה על ידי החברים וזאת למעט השמירה בימי שישי, זו תמשיך להתקיים כתורנות, כפי שהיה עד היום.

עם זאת אין פירוש הדבר כי לא תהיה יותר שמירה, אלא שזאת תתקיים ע"י גורם חיצוני.

אנו מקווים שבאופן זה תהיה שמירה עקבית, יותר מכפי שהיה עד היום. החברים יהיו פנויים להתארגן ליום עבודה, בו הם עובדים ברגיל וללא צורך בלהטוטים שונים שנדרשו לקיום השמירה והגעה למחרת למקום העבודה, יירד עומס בסבבי התורנויות וכן גם יתווסף זמן פנאי לחברים שעסקו בתורנות זו עד היום.

דוחות פנסיה, ק.גמל, ק.השתלמות

עדיין חסרים לא מעט דוחות מסכמים לשנת 2013, קופות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות. המידע על הדוחות נמצא בתלושי השכר של עובדי החוץ בהווה וכן בתלושים של עובדי חוץ בעבר. הדוחות נשלחים לחברים מתוקף תקנות וחוקים, על ידי החברות המנהלות את הקופות.

בבקשה! כל דוח המגיע יש להעבירו למשאבי- אנוש או לחשבות השכר, מיד אם הגיעו. בתקופה הקרובה נפנה, שוב, לחברים שהרישום במערכות המידע מראה כי לא מסרו דוחות. נא מצאו זמן לבדוק האם יש ברשותכם דוחות שלא העברתם והעבירו במהרה.

אני מתנצל מראש על פנייה להעברת דוחות, לאלו שכבר העבירו. אנו עושים מאמצים ומשקיעים משאבים במטרה להביא את הנושא לסדר, ללא עזרתכם, עובדי החוץ בעבר ובהווה, תהיה משימה זו קשה ולא נעימה ו... חבל.

פדיון קרנות לקבוצה

בחודש יולי עדכנתי לגבי קרנות שנפדו, 782,308 ₪ מתחילת השנה.

עדכון לחודש אוגוסט, נפדו סה"כ עד היום ובשנת 2014 קופות וקרנות בסך 905,391 ₪. אנו ממשיכים במבצע של פידיון קופות קטנות וקרנות השתלמות וכן בבחינה והסדרת הפנסיות לחברים. העוסקים במלאכה בעיקר, הם : מוקי ידין ואיריס מינדל רז ובעזרת חברת סט-פוינט, יישר כוח והמשך מבורך!

ראוי לציון

התגייסות הקיבוץ בכלל ומספר חברים וצוותי עובדים בקליטת "אנשי הדרום" משפחות וילדים. נעשית עבודה ברוכה וחשובה החל בקשר הראשוני, הקליטה בקיבוץ, הסדרת מקומות לינה ומגורים, ליווי בדרכי הקיבוץ, אירוח אצל חברים, פעילויות ועוד. לא מעט חברים נרתמו למבצע ולהנעים את שהות  "אנשי הדרום". מבלי לפגוע בכל העוסקים והנרתמים לעשייה, אזכיר כאן את רותי לב ק. רז ברוד וזהר ברג ועוד לא מעט חברים ורכזי פעילויות עליהם "נפל" עומס ושנדרשו לספק תשובות והכל ברוח הזמן.

שבת שלום, סוף שבוע נעים

ושבוע טוב, בהמשך

אלון קרל

מופיע בעלון:
תגובות לדף