משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 המזכירות עוסקת כדרכה בניהול חיי היומיום בנושאי הפרט והקהילה

נושאים שעל הפרק:

-                       עדכון תקנון קליטה.

-                       עדכון הסדר משקפיים.

-                       אולפן הוידיאו – כיצד ממשיכים.

-                       נסיעות בנים/הורים לחו"ל – בחינה מחודשת.

נושאים אלה לאחר שיידונו במזכירות יובאו לדיון באסיפה.

****************************

סיכום המשאל

בתאריך  1.8.2014 נערך משאל לבחירת צוות היגוי להליך ברור " פני גבע לאן".

25 חברי הצוות נבחרו ע"י הציבור (140 מצביעים) מתוך כלל חברי גבע.

נערכה פנייה אישית לכל אחד מהנבחרים לקבל את הסכמתו/ה לכהן בצוות.

לאחר קבלת ההסכמות פורסמו השמות על לוח המודעות.

שבחים מיוחדים ניתנים לצוות הקלפי בראשותו של ציבי מלכי ובסיועו של אלדד והמחשב, שספרו ללא לאות שעות רבות את מערך הקולות בהצבעה מורכבת זו.

תודה מכולנו.

ישיבה ראשונה לצוות ההיגוי תיערך ביום ד' 13.8.14, בהנחיית אהרון ארז מחב' "אבני דרך".

נאחל להם ולנו פעילות פורייה וברוכה.

שבת שלום, צלילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף