הודעות לדף

מילה טובה ותודה

מגיעות לרינת גלילי על הפקת ערב רגיי למען תושבי הדרום וחברי גבע

********

נוהל השתתפות במכשיר סלולארי מנהלי ענפים

1.     בגין מכשיר-הענף משתתף ב1,500 ₪ בלבד.המחיר יעודכן מעת לעת.

2.     בגין שימוש חודשי -כל מנוי משויך למסלול בהתאם למחירון גבע ,מנהל הענף מזוכה בגובה החיוב בגין המסלול. חריגות מהמסלול הינם על חשבון המשתמש.

איציק מור   מנהל קהילה

***************


מופיע בעלון:
תגובות לדף