טופס בקשה למלגת קרן המועצה

מרכזים קהילתיים גלבוע

מחלקת צעירים

 

בקשה למלגת קרן המועצה לשנת הלימודים תשע"ד 2014

סטודנט/ית יקר/ה,

אנו שמחים להודיעך על פתיחת הגשת מועמדות למלגה מקרן המועצה לסטודנטים בני הגלבוע שלמדו בשנת תשע"ד- 2014.

זכאים להגיש בקשה:

Jתושבי הגלבוע בלבד! (עפ"י תעודת זהות).

J סטודנטים שלמדו בשנת תשע"ד 2014לתואר ראשון\הנדסאי במוסד לימודים המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בארץ או באחת משלוחותיו.

J סטודנטים אשר למדו מעל 15 שעות שבועיות.

J המלגה מותנית ב 15 שעות פעילות תרומה לקהילה עד אמצע אוקטובר.(יש לבצע את שעות הפעילות– תרומה לקהילה - טרם חלוקת המלגות ). שיבוץ לפעילות תרומה לקהילה לאחר אישור המלגה. טופס המרכז את הפרויקטים בהם ניתן לבצע את התרומה לקהילה ניתן להוריד מאתר המועצה בכתובת המפורטת מטה.

 

על מנת לטפל כראוי בבקשתך עליך לצרף את המסמכים הבאים:

Ÿ       טופס בקשה מלא וחתום על ידי המבקש.

Ÿ       צילום ת.ז כולל ספח (עם כתובת עדכנית)

Ÿ       אישור לימודים:אישור על לימודים בתשע"ד 2014.

Ÿ       מספר שעות שבועיות (מהמוסד בו למדת).

Ÿ       אישור על גובה שכ"ל: (מהמוסד בו למדת)

Ÿ       מועמדים הלוקחים חלק בפר"ח או במעורבות חברתית אחרת או מקבלים מלגות נוספות, חובה לצרף אישורים.

·        טופס בקשה לשיבוץ בפרויקט התנדבותי - מלא וחתום.

לידיעתך! בקשה שלא יצורפו אליה המסמכים הנדרשים לא תידון בוועדה.

את הטפסים יש להגיש ידנית במרכז צעירים גלבוע בין השעות  10:00-14:00 ובימי שלישי בין השעות 10:00-18:00 (מרכזים קהילתיים, קיבוץ תל יוסף) לידי חי סורקה ולקבל אישור מסירה.

מועד אחרון להגשת הבקשה- 14.8.14

טפסים ניתן להוריד: באמצעות אתר האינטרנט מועצה אזורית הגלבוע: www.hagilboa.org.il

לפרטים נוספים וליצירת קשר- טלפון: 04-6071209, מייל:Tzeirimgilboa@gmail.comאו בדף הפייסבוק:

מרכז צעירים גלבוע

בהצלחה!

שאלון בקשת מלגת מועצה אזורית הגלבוע ללימודים בשנת תשע"ד (2014)

 

תאריך קבלת המסמכים__________                  חתימת מקבל המסמכים___________

שם משפחה:

שם פרטי:

מין:

ז\נ

ת.ז:

ת.לידה:

ת.עלייה:

מצב משפחתי:

ר\ נ\ א\ ג

שם האב:

שם האם:

דוא"ל:

טלפון נייד:

שרות:

צבאי\לאומי

ת.גיוס:

 

ת.שחרור:

 

אחר:

 

פרטים אישיים:

 

Ÿ בן/ בת הזוג לומד/ת: כן/ לא

לימודים:

ý שם מוסד הלימודים:

ý שנת הלימודים: א'/ ב'/ ג'/ ד'

ý חוג\מגמה:________

ý מס' שעות לימוד שבועיות:___________

ý גובה שכ"ל:_________

ý הנך גר/ה במעונות/ שכירות/ בבית ההורים?

ý מועמדים המתגוררים בבית הוריהם יש לציין מרחק ממוסד הלימודי: ________ ק"מ

 

ý יש לצרף אישורים רלוונטיים עבור כל סעיף עליו הצהרת.

הצהרה

אני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים, מלאים ומדויקים.

 

 

ת.ז: __________חתימת המבקש\ת:___________

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף